Daha Katlılımcı, daha demokratik ve daha güçlü bir tabip odası için başlatılan "Birim Temsilcilikleri" çalışması sürüyor.