Asistan Hekim Komisyonu Faaliyetleri

Asistan Hekim Kolu Toplantısı Gerçekleştirildi

Asistan Hekim Kolu toplantısı 24 Eylül Cumartesi günü SES Ankara Şube’de gerçekleştirildi. Toplantıya, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Raşit Tükel, Merkez Konsey üyeleri Dr. Taner Gören, Dr. Funda Obuz ile ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Onur Naci Karahancı ve Dr. Benan Koyuncu katıldı.12 ilden çok sayıda asistan hekimin biraraya geldiği buluşmada illerdeki deneyimler ve örgütlenme modelleri tartışıldı.

Toplantıda ayrıca, Asistan Hekim Kolu yürütme kurulu seçilerek çalışma grupları oluşturuldu.

 

Türk Tabipleri Birliği Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu Tıpta Uzmanlık Eğitimi Anketi 

2015 yılında TTB tarafından yayınlanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Raporu, Türkiye’de tıpta uzmanlık eğitiminin yetersiz altyapı ve yetersiz eğiticilerle, yapılandırılmış bir eğitim programı olmaksızın sürdürüldüğünü, hastane işleyişinde eğitim ve araştırma yerine hizmetin öncelendiğini, gerek eğitimin niteliğini, gerek yasal haklarımızı korumak üzere oluşturulmuş yasa ve yönetmeliklere uyulmadığını… özetle eğitim almadan, ağır iş yükü altında hizmet üretmek zorunda kaldığımızı ortaya koymuştu. 

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu, eğitim ve özlük haklarımıza dikkat çekmek için bir anket hazırlamıştır. Anketin en geniş katılımla gerçekleşmesi sorunlarımızın görünür kılınması, sesimizin daha güçlü çıkmasını sağlayacaktır. Katılım ve destekleriniz bu açıdan değerlidir. 

Saygılarımızla.

ANKETE GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

 

Asistan Hekim Komisyonu 2016-2018 Dönemi Faaliyet Raporu


Asistan Hekimler olarak kendi taleplerimizin olduğu dövizler ile 1 Mayıs’a katıldık. 1 Mayıs’ta sloganlarımızla
Angaryaya Karşı olduğumuzu, Nitelikli Eğitim istediğimizi, Mobbinge karşı dayanışma çağrımızı sık sık dile
getirdik.
Bu süreçte hastanelerde birimlerinde sorun yaşayan Asistan Hekim arkadaşlarımızla dayanışma içerisinde
olduk. Onların yaşadıkları sorunlarına yönelik çözüm getirmeye çalıştık.
Asistan Hekim ve Genç Uzmanlar Komisyonu olarak son dönemlerde artan genç hekim intiharlarına yönelik
toplantılar gerçekleştirdik.
Aralık ayında bombalı saldırı sonrasında yaşamını yitiren genç arkadaşımız Berkay Akbaş’ın ölüm yıl
dönümünde “Çocuk ve Barış” konusuyla “İvan’ın Çocukluğu” film gösterisini gerçekleştirdik.
9 Aralık 2017 tarihinde TTB UDEK XXIII. Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurultayı’na katıldık ve kurultayın hazırlık
aşamasında görev aldık.
İhraç olup eğitim hakkından yararlanamayan Asistan Hekimler ve Güvenlik Soruşturması nedeniyle
mesleklerine başlayamayan genç hekimlerin sorunlarına yönelik toplantılar yaptık. Bu konuda hukukçulardan
destek aldık. Yaşanılan haksızlığa yönelik sesimizi kamuoyunda duyurmaya çalıştık. En son olarak 3 Mart’ta
Eğitim ve Çalışma Hakkı için TTB Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen Çalıştayın hazırlıklarını yapıp, katıldık.