TTB 2017 İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri

Eğitim Toplantısı: Birikimli Travma Hastalıklarında Sağlık Gözetimi Programı-25 Ekim 2016

Ankara Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu’nun katkılarıyla 25 Ekim Salı günü ATO’da eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Çok sayıda hekimin katıldığı etkinlik ATO Başkanı Dr. Vedat Bulut’un açış konuşmasıyla başladı.

Komisyon üyesi Dr. Arif Müezzinoğlu ‘Birikimli Travma Hastalıklarında Sağlık Gözetimi Programı’ başlıklı bir sunum yaptı. Çalışma hayatında kas iskelet sistemi sorunlarının önemi, ağırlığı ve bunlardan korunmaya ilişkin bazı yöntemlerin de anlatılmasından sonra yöntemlerden birisi olan Niosh Kaldırma Eşiti’nin verilen bir örnekle aktarılması sağlandı. Diğer yöntemlerin anlatımı bir sonraki toplantıya bırakıldı.

Komisyon Başkanı Dr. Ercan Yavuz her ay çeşitli eğitim toplantıları ya da paneller düzenleyerek üyelerle biraraya gelmek istediklerini ve bundan sonra yapılacak ilk sunumun ‘Mesleki Akciğer Hastalıklarından Korunma’ başlığı altında Prof. Dr. İbrahim Akkurt tarafından gerçekleştirileceğini kaydetti.

 

“Yüksekte Çalışmada Sağlık Gözetim Programı” Çalıştayı Düzenlendi

Ankara Tabip Odası İşçi sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından “Yüksekte Çalışmada Sağlık Gözetim Programı” Çalıştayı 03-04 Haziran tarihlerinde Ankara Tabip Odası’nda düzenlendi.  

Çalıştay, birinci gün 42, ikinci gün 26 kişinin katılımıyla tamamlandı. Cumartesi günü yapılan oturumlarda, sürecin tıbbi, sosyal yönlerine ilişkin sunumlar yapıldı, değerlendirildi. Pazar günü, katılımcılar iki gruba ayrıldı; birinci grup, işyeri hekimlerine yönelik uygulamada kullanabilecekleri bir Sağlık Gözetim Programı taslağı oluşturdu. İkinci grup ise çalışanlara yönelik Sağlık Gözetim Programının doğru bir biçimde yapılmasının çerçevesini oluşturdu.

Çalıştayda yer alan sunumlar:

Yüksekte Çalışmada Sağlık Gözetimi

Yüksekte Çalışmada Sağlık Gözetim Programı-Nöroloji-a

Yüksekte Çalışmada Sağlık Gözetim Programı-Nöroloji-b

Yüksekte Çalışma ve Göz-a

Yüksekte Çalışma ve Göz-b

Düşme Tehlikesi Taşıyan İşlere KBB Yaklaşımı-a

Düşme Tehlikesi Taşıyan İşlere KBB Yaklaşımı-b

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi-a

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi-b

Yüksekten düşme önlemede İGU - İH İşbirliği-a

Yüksekten düşme önlemede İGU - İH İşbirliği-b

Yüksekte Çalışmanın Gözetim Programı Örnekleri

Yüksekte Çalışma Raporu

Yüksekte Çalışma

İşçi sağlığı ve bağımsız değişken

Yüksekte çalışan için işe giriş muayenesi formunu indirmek için tıklayınız.

 

ATO'da “İşyeri Hekimleri Buluşması-İşyeri Hekimliğinde Son Gelişmeler” konulu toplantı düzenlendi

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu’nun katkılarıyla 24 Ekim Salı günü Ankara Tabip Odası’nda “İşyeri Hekimleri Buluşması-İşyeri Hekimliğinde Son Gelişmeler” konulu toplantı düzenlendi. 

Dr. Figen Şahpaz’ın “E-Reçete Uygulaması” ile ilgili genel bir değerlendirme yaptığı konuşmanın ardından Komisyon Başkanı Dr. Ercan Yavuz tarafından “Türkiye’de Neoliberal Devletin Oluşumu ve İşyeri Hekimliğinde Yansıması” konulu bir sunum yapıldı. 

Sunumların sonrasında işyeri hekimleriyle güncel gelişmeler değerlendirilerek çözüm önerileri sunuldu. 

Çok sayıda hekimin katıldığı etkinliğin sonunda Komisyon buluşmalarının her Çarşamba günü saat 18.30-20.00 saatleri arasında Ankara Tabip Odası’nda yapıldığı belirtilerek toplantılara katılım çağrısı yapıldı. 

E-Reçete ile ilgili sunumu indirmek için tıklayınız.

Türkiye’de Neoliberal Devletin Oluşumu ve İşyeri Hekimliğine Yansıması sunumunu indirmek için tıklayınız.

 

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu 2016-2018 dönemi faaliyet raporu

 
Komisyonumuz 2016-2018 dönemi işçi sağlığı ve işyeri hekimliği etkinliklerini kendi paradigmasına uygun
bir tarzda, sınıf ve meslek diyalektiği içerisinde ve bu bağlamda “işyeri hekimliği” ile “işçi sağlığı”nı birbirine
hiyerarşi kuran bir tarzdan uzak, birbirini besleyen bir anlayışa uygun olarak yürütmüştür.
Komisyonumuz yaz dönemini işçi sağlığı, meslek hastalıkları, toplam kalite, risk degerlendirmesi vb konu
başlıklarını okuma ve komisyon içi anlatılar ile geçirdi.
Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu’na Mamak Ege Mahallesi sakinlerinin bir başvurusu üzerine mahalledeki
taş ocaklarının çıkardıgı tozlardan ciddi solunum sistemi hastalıklarında artma oldugu şikayeti ile birlikte saha
araştırmaları istemi üzerine ATO YK ile birlikte süreç takip edildi ve edilmektedir.
2016–2018 döneminde her Çarşamba komisyon toplantıları yapılmaktadır.
Komisyonumuz aşağıdaki etkinlikleri gerçekleştirmiştir.
• Doç. Dr. Mustafa Kemel Çoşkun, “Cumhuriyet dönemi sosyal katmanlar ve devletin dönüşümü”
• Dr. Celal Emiroğlu, Prof. Dr. İbrahim Akkurt, “Engin Tonguç Anısına Meslek Hastalıkları ve İşçi Sağlığı”
• Dr. Celal Emiroğlu, “Çalışma Ortamında Gürültü Riski ve İşitme Sağlığı”
• Arif Müezzinoğlu, “Birikimli Travma Hastalıklarında Sağlık Gözetimi, Kas İskelet Sistem Hastalıklarında
NIOSH Yöntemi”
• Prof. Dr. İbrahim Akkurt “İşyeri Hekimleri Akciğer Filmini Nasıl Değerlendirmelidir?”
• Prof. Dr. İbrahim Akkurt “İşyeri Hekimliğinde Solunum Fonksiyon Testi Nasıl Değerlendirilmelidir?”
• Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Maltepe Havagazı Fabrikasının yıkımı ve ASBEST tehlikesine karşı,
ATO YK ile basın açıklaması
• Dr. Ercan Yavuz, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nin düzenlediği Asbet konulu panelde
konuşmacı olmuştur.

“Yüksekte Çalışmada Sağlık Gözetim Programı” başlığıyla 03-04 Haziran 2017 günlerinde bir Çalıştay dü-
zenlendi. İki gün olarak planladığımız Çalıştay’ın sonucunda, ilk olarak işyeri hekimlerine yönelik “Yüksekte
çalışmada sağlık gözetim programı” oluşturuldu. İkinci olarak, Yüksekte çalışan işçilerin kendileriyle ilişkili
olarak ‘sağlık ve güvenliklerinin korunması için ne yapılmalıdır’ sorularına cevap bulabilecekleri bir program
birlikte oluşturuldu.

24 Ekim 2017’de “İşyeri Hekimleri Buluşması-İşyeri Hekimliğinde Son Gelişmeler” konulu toplantı düzenlendi.
Dr. Figen Şahpaz’ın “E-Reçete Uygulaması” ile ilgili genel bir değerlendirme yaptığı konuşmanın ardından Dr.
Ercan Yavuz tarafından “Türkiye’de Neoliberal Devletin Oluşumu ve İşyeri Hekimliğinde Yansıması” konulu
bir sunum yapıldı.
14 Mart Tıp Haftası kapsamında 11 Mart 2018’de “Çalışma Yaşamı ve İşçi Sağlığı, İSİG’de Son Gelişmeler”
başlıklı bir panel düzenlendi.

Çalışma yaşamında son dönemde neler oluyor, iş cinayetleri neden artarak sürüyor, meslek hastalıklarının
tespiti neden istikrarlı bir biçimde azalmaya devam ediyor? Bu sorunların çözümünü hedefleyerek 5 yıl önce
yasalaşan 6331 sayılı iş yasasının sonuçları nedir, alandaki etkileri neler olmuştur? Moderatörlüğünü ATO
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu’ndan Dr. Ercan Yavuz’un üstlendiği panelde İstanbul İşçi Sağlığı
Meclisi’nden Murat Çakır, Maden Mühendisi Can Doğan ve işyeri hekimi Arif Müezzinoğlu farklı açılardan bu
sorulara cevap verdiler.

Komisyonun devam eden çalışmaları:
– İstanbul üçüncü hava limanı işçi ölümü gerçekler, söylentiler
– Çağrı merkezlerinde çalışanlar ve tehlike sınıflaması yuvarlak masa
– 6331 Sayılı İSG Kanununun beş yılının değerlendirilmesi
Komisyon toplantımıza katılanlar;
Arif Müezzinoğlu, Figen Şahpaz, Köksal Aydın, Mehmet Çakmak, Celal Özer Emiroğlu, Ercan Yavuz, Aliye
Işılak, Levent Koşar, Nadir Sevinç, Sedat Abbasoğlu, Sıtkı Kesedar.

“Birinci Basamakta ve İş Yeri Hekimliği Uygulamalarında Akciğer Radyolojisi Değerlendirmesi” sunumu gerçekleştirildi

Ankara Tabip Odası’nda Prof. Dr. İbrahim Akkurt tarafından “Birinci Basamakta ve İş Yeri Hekimliği Uygulamalarında Akciğer Radyolojisi Değerlendirmesi” konulu sunum gerçekleştirildi. 26 Mart 2019 Salı günü düzenlenen etkinliğe Ankara Tabip Odası üyesi hekimler yoğun ilgi ve aktif katılım gösterdi.

Prof. Akkurt Akciğer grafisi çekilme endikasyonları, teknikleri ve değerlendirme yöntemlerini anlatarak çeşitli grafi örnekleri ile açıklamalarda bulundu. ATO’da, Sunum bitiminde soruları yanıtlayan Prof. Akkurt yoğun ilgi karşısında sunumun tekrarına dair de söz verdi.

“Birinci Basamakta ve İş Yeri Hekimliği Uygulamalarında Akciğer Radyolojisi Değerlendirmesi” sunumu için tıklayınız.

“Birinci Basamakta Pnömokonyoz Yapıcı İşlerde “ILO İlkelerine göre” Radyolojik İzlemin Temelleri” sunumu yapıldı

Prof. Dr. İbrahim Akkurt’un  konuşmacı olduğu “Birinci Basamakta Pnömokonyoz Yapıcı İşlerde “ILO İlkelerine göre” Radyolojik İzlemin Temelleri” başlıklı sunum, 09 Mayıs 2019 Perşembe günü  Ankara Tabip Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Sunuma çoğu işyeri hekimi olan birinci basamakta çalışan hekimler katıldı. Dr. Akkurt’un, sertifika eğitiminin kavramları ve izlem sürecinde yaşanan aksaklıklara ilişkin değerlendirmede bulunulduğu sunum katılımcıların soru ve katkılarıyla tamamlandı.  

Yaklaşık 2 saat süren eğitimin sonunda eğitime önümüzdeki dönem, izlemde kullanılan grafilerin doğru okunması, karşılaştırılması ve değerlendirilmesi biçiminde pratik etkinliklerle devam edilmesine karar verildi.

 Sunumu İndirmek için tıklayınız⇒

 

 


mamak halı yıkama çankaya halı yıkama