ATO Başkanları

Dr. Suphi Baykam

Görev Yılları: 1955-1957

Dr. Hamdi Açan

Görev Yılları: 1961-1965

Dr. Necmi Ayanoğlu

Görev Yılları: 1965

Dr. Yüksel Bozer

Görev Yılları: 1965-1969

Dr. Ergün Atasü

Görev Yılları: 1969-1971

Dr. Turhan Temuçin

Görev Yılları: 1971-1975

Dr. Ergün Atasü

Görev Yılları: 1975-1977

Dr. Nevzat Eren

Görev Yılları: 1977-1985

Dr. Ahmet Yaycıoğlu

Görev Yılları: 1985-1986

Dr. Selim Ölçer

Görev Yılları: 1986-1990

Dr. Ali Gököz

Görev Yılları: 1990-1992

Dr. Ulya Ertem

Görev Yılları: 1992-1994

Dr. Mehmet Altınok

Görev Yılları: 1994-1998

Dr. İskender Sayek

Görev Yılları: 1998-1999

Dr. Erhan Nalçacı

Görev Yılları: 1999-2000

Dr. Ümit Erkol

Görev Yılları: 2000-2002

Dr. Sinan Adıyaman

Görev Yılları: 2002-2004

Dr. Ali Gököz

Görev Yılları: 2004-2006

Dr. Önder Okay

Görev Yılları: 2006-2008

Dr. Gülriz Ersöz

Görev Yılları: 2008-2010

Dr. Bayazıt İlhan

Görev Yılları: 2010-2012

Dr. H. Özden Şener

Görev Yılları: 2012-2014

Dr. K. Çetin Atasoy

Görev Yılları: 2014-2016

Dr. Vedat Bulut

Görev Yılları: 2016-2020

Dr. Ali Karakoç

Görev Yılları: 2020-2022