Örgütlenme Komisyonu Faaliyetleri

Örgütlenme Komisyonu 2016-2018 dönemi faaliyet raporu


Ankara Tabip Odası Örgütlenme Komisyonu faaliyetlerine 17 Haziran 2016 tarihinde Sağlık Politikaları
Komisyonu olarak başlamıştır. Daha sonra Yönetim Kurulu’nun aynı adla faaliyet yürüten bir komisyonun
daha varlığını bildirmesi üzerine 27 Ekim 2016 tarihinden itibaren Örgütlenme Komisyonu olarak faaliyet ve
toplantılar sürdürülmüştür.
Komisyon iki yıllık dönem boyunca 50’den daha fazla kez, sıklıkla Perşembe günleri, değişen bileşimlerle
de olsa Vedat Bulut, Mine Önal, Sinan Adıyaman, Eriş Bilaloğlu, Bayazıt İlhan, Arif Müezzinoğlu, Asuman
Doğan, Burhanettin Kaya, Caner Aytekin, Çetin Atasoy, Ebru Basa, Emel Bayrak, Figen Şahbaz, Gülriz
Erişgen, Özden Şener, Pınar İçel, Zafer Çelik, Tuğba Acer’in ATO’da bir araya gelmesiyle toplanmış, katkı
ve katılımlarıyla çaba harcamıştır.
Hekimlerin ATO ile ilişkilerini artıracak faaliyetler yürütülmesine, Düşünce Mutfağı toplantıları ve/veya güncel
başlıklarda sempozyum ve Güz Okulu düzenlenmesine karar verdi.
Tabip odalarının hekimlerle olan ilişkilerini, odaların seçim dinamiklerini değerlendirmek amacıyla belirlenen
tabip odalarından temsilcilerin katılımıyla bir toplantı planlandı. Gerekli hazırlıklar ve yazışmaların ardından bu
amaçlı toplantı 03 Aralık 2016’da ATO’da yapıldı. Toplantıya komisyon üyelerimizin yanında Balıkesir Tabip
Odası’ndan Muhammet Can, Tekirdağ Tabip Odası’ndan Gamze Varol Saraçoğlu, Samsun Tabip Odası’ndan
Canan Çakır, Kocaeli Tabip Odası’ndan Cengiz Erçin, Antalya Tabip Odası’ndan Ertan Yılmaz ve Nursel
Şahin sunumlarıyla katıldılar.
15 Temmuz 2016 Darbe girişimi sonrası Askeri Hastanelerin ve GATA’nın Sağlık Bakanlığı’na devri ile
ilgili olası gelişmeleri, bu hastanelerin Türkiye tıp eğitimi ve sağlık sunumundaki yerini değerlendirmek üzere
konukların katılımıyla toplantılar düzenlendi. Bu amaçla 22 Eylül 2016’da eski GATA Komutanı Prof. Dr.
Ömer Şarlak’ın katılımıyla bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. 6 Ekim 2016’da yine GATA’dan emekli öğretim
üyelerinden bilgi alındı. Bu toplantılar ışığında askeri hastaneler ve devirleri konusunda bir rapor hazırlanması
planlandı.
Yine darbe girişimi sonrası planlanan “Fetullahcı Yapılanma ve Sağlık” Paneli 28 Eylül 2016 tarihinde ODTÜ
Mezunlar Derneği Vişnelik Tesisleri’nde düzenlendi. Moderatörlüğünü Dr. Ebru Basa’nın yaptığı toplantıda
Gazeteci İsmail Saymaz ve Milletvekili İlhan Cihaner konuşmacı olarak yer aldılar.

Komisyon Ankara genelinde ATO örgütlenme “kampanyası” başlatılması için Yönetim Kurulu ile temasa
geçerek tüm kurulların katılımıyla 25 Aralık 2016 Pazar günü kahvaltılı toplantı düzenlemiştir. Örgütlülüğü
artırmak amacıyla Yönetim Kurulu’nun öncülüğünde, tüm kurulların katıldığı bir faaliyet yürütülmesine, birim
temsilcilikleri seçimi, afiş, el ilanı dağıtımı, ASM’lerde kahvaltı, hastane ziyaretleri ve eğitim toplantıları,
asistan hekimlerle sosyal etkinlikler, hocaların görüşlerinin yer aldığı Hekim Postası özel sayısı, ilçe ziyaretleri,
yeni atanan hekimlere mektup ve onlarla toplantı, klip çekimi, kitap ayracı ve e-reçete kağıdı hazırlanıp
dağıtılması planlandı. E-reçete kağıtları basılarak dağıtıldı. Ankara Numune EAH ve Dışkapı Yıldırım Beyazıt
EAH ziyaretleri gerçekleştirildi.

ATO’nun Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile düzenlediği Şehir Hastaneleri Sempozyumu Hazırlık Komitesi’nde
komisyonumuzdan Eriş Bilaloğlu ve Bayazıt İlhan görev aldılar. Sempozyum 11 Mart 2017 tarihinde
düzenlendi.
İstanbul’da terör saldırısında hayatını kaybeden tıp öğrencisi meslektaşımız Berkay Akbaş adına intörn hekimler
arası halk sağlığı projelerinden yarışma düzenlenmesi ve ödül planlandı.
14 Ocak 2017’de yazar Ahmet Ümit’in katılımıyla ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesisleri’nde söyleşi
gerçekleştirildi. Konuşma başlığı “İnsanın bir varoluş biçimi olarak suç” idi.

16 Nisan 2017’de yapılan referandum öncesi Gazeteci Ünsal Ünlü’nün konuk olduğu “Referandumda neyi
oylayacağız?” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi, periscope canlı yayını yapıldı.

16 Nisan 2017 referandumu öncesi “Oy Sağlığı ve Sandık Güvenliği” toplantısı düzenlenerek gönüllü olan
hekimlerimize sandık müşahitliği eğitimi verildi. Periscope canlı yayını yapıldı. Demokratik İtiraz Hareketi
adına Özlem Karacasu ve ATO Hukuk Bürosu Avukatı Tonguç Cankurt sunumlar yaptılar.

Komisyon ATO bütünlüğü içerisinde yürütülen faaliyetleri değerlendirerek 2. Dönem çalışmaları için ana
gündem olarak Türkiye ölçeğinde ama özellikle de Ankara için hem hekimler/sağlıkçılar hem de vatandaşlar
açısından öne çıkan şehir hastanelerini belirledi. 2017 Mart’ında sorumluluk üstlendiği sempozyumun
kitaplaştırılması için katkı sundu.

Şehir hastanelerisüreciyle ilgili hekimleri bilgilendirmek üzere Mersin, Adana, Isparta ve Yozgat deneyimlerinin
aktarılacağı “Şehir Hastanelerinde Bizi Ne Bekliyor?” başlıklı bir etkinlik düzenledi.

Eş zamanlı olarak Ankara’da açılacak şehir hastaneleriyle iligli Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Müdürlüğü nezdinde
ATO yönetimi olarak yazışma yapılması için hazırlık yaptı ve yönetime iletti.

Şehir Hastanelerinin sadece hekim/sağlıkçıların sorunu olmadığı değerlendirmesiyle Ankara ölçeğinde ilgili
bütün kurumların katılımına açık bir çağrı yaptı ve süreç içerisinde 21 Aralık 2017’de Hastanemi Kapatma
Platformu (HKP) olarak netleşmesinde yer aldı. Bu platform olarak düzenlenen çok sayıda etkinliğe konuşmacı
gönderdi.

Aralık 2017 Dikmen semt meclisinde (Bayazıt İlhan)
8 Aralık 2017 Sokullu semt meclisinde (Bayazıt İlhan)
16 Şubat 2018 CHP Altındağ İlçe Başkanlığında (Bayazıt İlhan)
7 Mart 2018 Tüketici Hakları Derneği öncülüğünde Batıkentte (Bayazıt İlhan)
7 Mart 2018 Çağdaş Sanatlar Merkezinde CHP Çankaya İlçe Örgütünde (Atilla Ilıman, Eriş Bilaloğlu)
23 Mart 2018 Ayrancı Semt Meclisinde (Eriş Bilaloğlu)
29 Mart 2018 Losante Hastanesinde (Bayazıt İlhan)
28 Mart 2018 CHP Keçiören İlçe Başkanlığında (Bayazıt İlhan, Atilla Ilıman) HKP adına bilgilendirme
toplantısı yapıldı.
Süreç boyunca HKP yürütme toplantılarının yanı sıra 24 Ocak 2018 günü Mimarlar Odası Ankara Şubesinde
Hastanemi Kapatma Platformu genişletilmiş toplantısı yapıldı.
Yine TMMOB tarafından 16 Aralık 2017 tarihinde yapılan etkinlikte komisyon üyeleri Eriş Bilaloğlu ve
Bayazıt İlhan ATO tarafından konuşmacı olarak görevlendirildi.