Tıp Öğrencileri Komisyonu (TÖK) Faaliyetleri

 

 

 

Tıp Öğrencileri Komisyonu 2016-2018 dönemi faaliyet raporu

Tıp Öğrencileri Komisyonu olarak sene boyunca haftalık toplantılar alınarak çalışma yürütüldü.
Bu toplantılarda
Sağlık Nedir?
Okulsuz Toplum ve Tıp Eğitimi
Pozitivist Tıp
Ekoloji
Ekonomi-Politik Kavramlar ve Sağlık konulu tartışmalar yürütüldü. Konularla ilgili ya da önemli tarihlere ilişkin
film gösterimleri yapıldı.
Bu tartışmaların bir kısmı yazıya dökülerek aylık çıkardığımız fanzinde yayınlandı.
Okullarda dağıtılan fanzin özellikle yeni arkadaşlara ulaşabilme konusunda büyük kolaylık sağladı.
Dönemin başında 1 aylık bir tanışma toplantıları serisi düzenlendi, yeni arkadaşların ilgiyle katılım gösterdiği
bu toplantılar yeni dönem çalışmalarının büyük bir heyecanla yapılmasını sağladı. Bu tanışma toplantılarında
Yönetim Kurulundan Onur Naci Karahancı “Virchow Raporu ve Sosyal Hekimlik” konulu bir sunum yaptı.
İzmir’de gerçekleştirilen TTB Halk Sağlığı Kolu Güz Okulu’na katılım sağlandı.
Asistan Hekimler Güz Okulu’na katılım sağlandı.

Ankara-Kızılcahamam’da gerçekleşen ATO yaz kampına katılım sağlandı.
6 Ocak’ta Korkut Boratav’ın katılımıyla yapılan “Türkiye ve Dünya’da Ekonomik Görünüm” adlı sunuma
katılım sağlandı.
TTB Merkez Konseyi’nin genel toplantılarına katılım sağlandı, gerekli aktarımlar yapıldı ve fikir alışverişlerinde
bulunuldu.
5 Aralık’ta Cizre’de yaşamını yitiren sağlık emekçisi Aziz Yural’ın anma etkinliğine katılım sağlandı.
8 Mart’ta Nehir adlı tiyatro oyununa topluca gidildi.
Sene boyunca bir TÖK Güz Okulu ve iki TÖK Genel Yürütme Kurulu birçok yerelden TÖK’lülerin katılımıyla
Ankara’da gerçekleşti. Bunun yanında Genç Hekimler Çalıştayı’na da yoğun bir katılım sağlandı.
Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumu’na katılım sağlandı.
TTB’nin “Savaşa Hayır!” bildirisi ve takiben gelişen süreçte Ankara’daki TÖK’lüler bu barışçıl duruşu
sahiplendiler ve gelişen tüm destek eylemlerine katıldılar.