Ankara Tabip Odası / Asistan Hekim Komisyonu Faaliyetleri

Asistan Hekim Komisyonu Faaliyetleri

Asistan ve Genç Uzman Hekim Komisyonu 2020-2022 Faaliyet Raporu 

Asistan hekim komisyonunun ve kolunun yeni dönemde öncelikli taleplerinden biri nöbet ertesi izin hakkı oldu. Bu haklı talebi desteklemek için oluşturulan Telegram ve WhatsApp gruplarında asistan hekim örgütlenmesi artırılmaya çalışıldı. 3000’nin üzerinde asistan hekimin bir araya geldiği bu platformlar aracılığı ile öncelikle sosyal medya eylemleri olmak üzere asistan hekim hakları için ortak eylemler düzenlendi.

Sosyal medya üzerinden düzenlenen   #36saatnöbetolmaz #Asistandoktorlarkölededeğildir #Asistanhekimtükendi #Uykusuz36saat                                   eylemlerine TTB Asistan Hekim Kolu, Ankara Tabip Odası ve TTB resmi hesaplarından destek verildi.  Asistan hekimler örgütlenerek sosyal medyada nöbet ertesi izin hakkı ve asistan hekim özlük hakları gündem yapıldı. Kamuoyu oluşturulmaya çalışıldı.

Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu ve Ankara Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu kadın hekimlerin asistanlık eğitimi ve çalışma hayatında karşılaştıkları zorlukları ve maruz kaldıkları zorbalıkları medyada gündem yaptılar. Mobing ile mücadele eden asistan hekimler çeşitli internet yayın organlarında sorunlarını dile getirdiler.

https://sendika.org/2020/11/genc-kadin-hekimler-anlatiyor-kendini-kanitlamak-icin-daha-fazla-calismak-602307/

https://www.birgun.net/haber/asistan-hekimlerin-cilesi-bitmiyor-mobbing-isyuku-izinlere-iptal-334717

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ankara-tabip-odasi-ato-yonetim-kurulu-uyesi-dr-lales-tunc-asistan-hekimler-icin-gunes-isigi-gormeyen-var-1815499

https://www.evrensel.net/haber/426700/asistan-hekimlerin-calisma-suresi-insani-duzeye-cekilmeli

https://www.evrensel.net/haber/428107/asistan-hekimlerin-cigligi-tukeniyoruz?utm_source=paylas&utm_campaign=twitter_ust&utm_medium=haber

09/12/2020 tarihinde ATO Asistan Hekim Komisyonu ‘Asistan Hekim Tükendi’ başlığı ile bir basın duyurusunda bulundu. Bu duyuruda asistan hekimlerin pandemide üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde en ön safta çalıştıkları vurgulanarak nöbet ertesi izin haklarını kullanamadıkları, filyasyon görevlendirmeleri ve pandemi hastanelerindeki çalışma düzenleri dolayısıyla eğitim alamadıkları vurgulandı.

https://twitter.com/ankaratabipoda/status/1336716592693063680

8 Şubat 2021’de UDEK ve TTB Asistan Hekim Kolu ile birlikte ‘Asistan Hekimlerin Sağlığı ve COVID-19’ başlığı ile bir web seminer düzenlendi. Dr. Laleş TUNÇbu seminere konuşmacı olarak katıldı.

https://twitter.com/ankaratabipoda/status/1358682524881453057

 

26 Şubat 2021’de Komisyonumuz ‘Asistan Hekimler Tükeniyor’  basın açıklamasını yaptı.

https://twitter.com/ankaratabipoda/status/1364882715091337217

https://twitter.com/ankaratabipoda/status/1365315477795270659

Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu üyesi Dr. Haydar Can DOKUYAN ve TTB MK üyeleri  ‘Birlikte Kullanım Sözleşmesi’ ve asistan hekimlerin sorunları hakkında YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. M. İ. Safa KAPICIOĞLU ile görüştü.

https://ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=1834aef8-7cde-11eb-9ddf-849047b3ac46

 22/03/2021’de ATO Asistan Hekim Komisyonunun da desteği ile asistan hekimler nöbet ertesi izin hakkı ve diğer özlük hakları için TBMM’de milletvekili Çetin ARIK’ın da katılımı ile bir basın açıklaması yaptılar.

https://twitter.com/ankaratabipoda/status/1374039585349582853

10-11 Nisan 2021’de TTB Asistan Hekim Kolu ‘Asistan Hekim Olmak’ çalıştayı düzenledi. Bu çalıştayda ATO Asistan Hekim Komisyonu  ‘Dezavantajlı Asistan Hekimler’ başlığı ile dezavantajlı gruplarda yer alan asistan hekimlerin sorunlarını gündeme getirdi.

 17 Nisan 2021’de ‘Pandemi ve Kadın Çalıştayı’ında kadın asistan hekimlerin sorunları dile getirildi.

21 Nisan 2021’de asistan hekim toplantısı düzenlendi. Toplantı gündemi: Asistan Hekim Çalıştayı Raporunun hazırlanması, 1 Mayıs aktarımı, pandemide aksayan asistan hekim eğitimi olarak belirlendi. Toplantı sonucunda: Keçiören EAH ve Ankara Şehir Hastanesi’ndeki asistanların durumu ile bilgi edinme, asistan hekimlerin sorunlarını gösteren bir anket formu oluşturma ve yaygınlaştırma, asistan eğitimi ve pandemi sürecindeki görevlendirmeler ile ilgili hukuki haklarımızı Av. Ender Bey ile görüşme planlandı.

 21 Mayıs 2021’de asistan hekimlerin güncel sorunlarının tartışıldığı ATO Hukuk Bürosundan Av. Ender Büyükçulha ile birlikte zoom üzerinden bir etkinlik yapıldı. Asistan hekimlerin hukuki hakları, mobbingle mücadele, güvenlik soruşturması, yasal mücadele gibi sorunları konuşuldu.

27 Mayıs 2021’de Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde şiddete maruz bırakılan Asistan Dr. Ertan İskender ziyaret edildi. 29 Mayıs 2021’de kol yürütmesi adına Dr. Fatma Naime Kırlı basın açıklamasında bulundu.

3 Haziran 2021’de Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen Sağlıkta Şiddet Sona Ersin basın açıklamasında Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri adına ortak açıklamayı TTB Asistan Hekim Kolu'ndan Dr. Fatma Naime Kırlı okudu.

28-29-30 Ağustos 2021 tarihlerinde İzmir’de yapılan Asistan Hekim kampına İzmir, Muğla, Aydın, Antalya, İstanbul, Bursa, Ankara, Diyarbakır, Şanlıurfa, Eskişehir, Van'dan gelen asistanlar katıldı. Asistan hekimlerin güncel sorunları ve bunlara dair çözüm önerilerinin ana hattı oluşturduğu kampta; sağlık alanındaki emek süreçleri, meslek örgütlerinin gerekliliği ile örgütlenme çalışmaları üzerine sunumlar gerçekleştirildi. Kampın son gününde, yeni dönemin planlanması ve örgütlenme çalışmalarının değerlendirilmesi yapıldı. 

https://www.ttb.org.tr/kollar/aguh/haber_goster.php?Guid=7aaccbda-0b02-11ec-8ae8-594e7a79f254 

Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu çevrimiçi toplantısı 6 Ekim 2021 tarihinde yapıldı. Toplantıda kol yürütmesi adına Dr. Betül Kaygusuz yürütme raporunu sunarken; İzmir, Ankara, Diyarbakır, Şanlıurfa, Aydın, İstanbul, Antalya, Mersin, Gaziantep, Bursa ve Samsun illerinden asistan gözüyle COVID-19 pandemisine yönelik aktarımlar yapıldı. Aktarımlarda tüm asistan hekimlerin yaşadığı sorunların benzer olduğu, pandemi yükünün asistanlar üzerine yığıldığı, uzmanlık eğitiminin aksadığı belirtildi. İkinci gündemde örgütlenme faaliyetleri üzerine bilgilendirmede bulunuldu. Özellikle asistan hekimlerin örgütlenme sorunlarının nedenleri üzerine değerlendirme yapıldı. Her ilden temsilcilere ulaşma, komisyonu olmayan iller ile iletişim kurarak örgütlenmeyi güçlendirme kararı alınırken, bir sonraki toplantının Kasım ayında Ankara’da yüz yüze yapılmasına karar verildi. Bu süre zarfında TTB’nin merkezi eylem planlamasına aktif katılım sağlanmasının önemi belirtildi.

23 Ekim 2021’de yoğun geçen nöbetlerin ardından evine dönerken, Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Asistanı olan Rümeysa Berin Şen’i trafik kazasındakaybettik. 25 Ekim pazartesi günü tüm illerde eşzamanlı eylemler gerçekleşti. Ankara’da Ankara Şehir Hastanesi önünde basın açıklaması yapıldı. Aynı gün Şehir hastanesi asistanları iş bıraktı.

 

13 Kasım 2021’de Asistan Hekim Tanışma Kahvaltısı düzenlendi. Nöbet ertesi izin, mobbing, şiddet ve aksayan uzmanlık eğitimi ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.  27 Kasımda Ankara’da yapılacak olan ‘Beyaz Forum’ a çağrı yapılan bir video çekildi.

19 Kasım 2021: Tıp Öğrencileri Kolu ile birlikte ‘Beyaz Forum’ a çağrı yapılan ve asistan hekimlerin uzun çalışma saatlerine ve diğer sorunlarına değinilen bir video çekimi yapıldı ve yayınlandı.

‘Beyaz Yürüyüş ve Beyaz Forum’a giden süreçte hastanelerde asistan hekim gezileri yapıldı. Asistan hekimin hakları vardır broşürleri dağıtıldı ve foruma çağrıda bulunuldu.

Aralık ayının ilk haftası Getto Halk Kürsüsünde TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu olarak sorunların dile getirildiği bir video röportaj yapıldı.

https://www.youtube.com/watch?v=sec_3YwFGtQ

10 Aralık 2021 asistan hekim toplantısı gerçekleşti. Bir sonraki toplantıya yürütme seçilmesi, her hastaneden asistan temsilcileri ile iletişime geçilmesi, nöbet ertesi izinle ilgili anket yapılması kararlaştırıldı.

15 Aralık G(ö)revdeyiz çağrısı için hastane gezileri yapıldı, asistan hekimlerin sorunları konuşuldu, broşür dağıtıldı ve greve çağrı yapıldı. 15 Aralık günü Hacettepe Üniversitesi’nde yapılacak toplanma ve basın açıklamasına asistan hekimlerin çoğunlukta olduğu bir katılım sağlandı.

22-23 Ocak 2022 günlerinde asistan hekim ve genç uzmanlar için ‘Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır? Makele Nasıl Yazılır?’ Kursu düzenlendi.

27 Aralık 2021 Asistan Hekim Komisyon toplantısı yapıldı. Yürütme için seçim yapıldı: Kübra Bayram, Ebru Demirel, Volkan Tümer ile birlikte üç kişiden oluşan bir yürütme kararı alındı. Nöbetlerden dolayı gelemeyen hekimler için aylık toplantı tarihi her ayın ikinci çarşambası olarak belirlendi. 15 Aralık grev değerlendirmesi yapıldı. Nöbet ertesi izin ve nöbet saatleri, ücret kesintisi gibi konuların hukuki boyutu konuşuldu. Her hastanede belli zamanlarda Ankara Tabip Odası standı açma ve kayıt ile ilgili bilgilendirme yapma planlandı.

12 Ocak 2022asistan hekim toplantısı yapıldı. Ücret kesintisi olmadan nöbet ertesi izin kullanımının nasıl elde edileceği konuşuldu. Yasal boyutu ile ilgili ATO Hukuk Bürosu ile bir canlı yayın hazırlanması planlandı.

 

27 Ocak 2022 ‘Beyaz Nöbet’in ikinci gününde kol üyeleri asistan hekimlerin eğitim, şiddet, nöbet sonrası izin, mobbing, angarya gibi sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdi.

https://twitter.com/ttborgtr/status/1486738837577609220?s=20&t=xid3DMT-IZMUiBkz2f2Y4g

8 Şubat Grevi öncesinde hastane gezileri yapıldı, stant açıldı.  Hastanelerden en büyük katılımı asistan hekimlerin oluşturduğu grev günü Hacettepe Üniversitesi’nde yapılan basın açıklamasında komisyondanDr.Volkan Tümer asistan hekimlerin sorunlarını dile getirdi.

9 Şubat 2022 asistan hekim toplantısı yapıldı. Grev sonrası değerlendirme yapıldı. İlerleyen dönem için Gazi Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Ankara EAH ve Dışkapı EAH için daha yoğun çalışılmasına karar verildi. Asistan hekimin hakları ile ilgili canlı yayının Mart’ın ilk haftasına planlanmasına karar verildi. 23 Şubat: Rümeysa Berin Şen’in ölümünün dördüncü ayı için Ankara’da asistan hekimlerin koşullarında bir değişiklik olup olmadığı, nöbet ertesi izin kullanan/kullanmayan hastaneler ve bölümler, izin kullananların ücret kesintisi yaşayıp yaşamadıkları ile ilgili rapor hazırlanması kararlaştırıldı. Bu amaçla her hastaneden birer asistan hekim belirlendi.

23 Şubat 2022 ATO Asistan Hekim ve Genç Uzmanlar olarak Asistan Dr. Rümeysa Berin Şen’in ölümünün dördüncü ayı anmasında bir rapor hazırladı ve ‘Anlat Doktor’da söz alarak hem sorunlarını hem çözüm önerilerini dile getirdi.

14-15 Mart G(ö)rev eylemine giden süreçte eğitim araştırma hastaneleri ve üniversite hastanelerinde asistan hekim gezileri düzenlendi, yapılan basın açıklamasına yoğun bir asistan hekim katılımı oldu.  Komisyon olarak hocalardan destek beklediğimizi belirten bir çağrı yayınlandı.

Asistan Hekim Kolu Toplantısı Gerçekleştirildi

 

Asistan Hekim Kolu toplantısı 24 Eylül Cumartesi günü SES Ankara Şube’de gerçekleştirildi. Toplantıya, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Raşit Tükel, Merkez Konsey üyeleri Dr. Taner Gören, Dr. Funda Obuz ile ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Onur Naci Karahancı ve Dr. Benan Koyuncu katıldı.12 ilden çok sayıda asistan hekimin biraraya geldiği buluşmada illerdeki deneyimler ve örgütlenme modelleri tartışıldı.

Toplantıda ayrıca, Asistan Hekim Kolu yürütme kurulu seçilerek çalışma grupları oluşturuldu.


Türk Tabipleri Birliği Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu Tıpta Uzmanlık Eğitimi Anketi 

2015 yılında TTB tarafından yayınlanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Raporu, Türkiye’de tıpta uzmanlık eğitiminin yetersiz altyapı ve yetersiz eğiticilerle, yapılandırılmış bir eğitim programı olmaksızın sürdürüldüğünü, hastane işleyişinde eğitim ve araştırma yerine hizmetin öncelendiğini, gerek eğitimin niteliğini, gerek yasal haklarımızı korumak üzere oluşturulmuş yasa ve yönetmeliklere uyulmadığını… özetle eğitim almadan, ağır iş yükü altında hizmet üretmek zorunda kaldığımızı ortaya koymuştu. 

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu, eğitim ve özlük haklarımıza dikkat çekmek için bir anket hazırlamıştır. Anketin en geniş katılımla gerçekleşmesi sorunlarımızın görünür kılınması, sesimizin daha güçlü çıkmasını sağlayacaktır. Katılım ve destekleriniz bu açıdan değerlidir. 

Saygılarımızla.

Asistan Hekim Komisyonu 2016-2018 Dönemi Faaliyet Raporu


Asistan Hekimler olarak kendi taleplerimizin olduğu dövizler ile 1 Mayıs’a katıldık. 1 Mayıs’ta sloganlarımızla
Angaryaya Karşı olduğumuzu, Nitelikli Eğitim istediğimizi, Mobbinge karşı dayanışma çağrımızı sık sık dile
getirdik.
Bu süreçte hastanelerde birimlerinde sorun yaşayan Asistan Hekim arkadaşlarımızla dayanışma içerisinde
olduk. Onların yaşadıkları sorunlarına yönelik çözüm getirmeye çalıştık.
Asistan Hekim ve Genç Uzmanlar Komisyonu olarak son dönemlerde artan genç hekim intiharlarına yönelik
toplantılar gerçekleştirdik.
Aralık ayında bombalı saldırı sonrasında yaşamını yitiren genç arkadaşımız Berkay Akbaş’ın ölüm yıl
dönümünde “Çocuk ve Barış” konusuyla “İvan’ın Çocukluğu” film gösterisini gerçekleştirdik.
9 Aralık 2017 tarihinde TTB UDEK XXIII. Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurultayı’na katıldık ve kurultayın hazırlık
aşamasında görev aldık.
İhraç olup eğitim hakkından yararlanamayan Asistan Hekimler ve Güvenlik Soruşturması nedeniyle
mesleklerine başlayamayan genç hekimlerin sorunlarına yönelik toplantılar yaptık. Bu konuda hukukçulardan
destek aldık. Yaşanılan haksızlığa yönelik sesimizi kamuoyunda duyurmaya çalıştık. En son olarak 3 Mart’ta
Eğitim ve Çalışma Hakkı için TTB Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen Çalıştayın hazırlıklarını yapıp, katıldık.

16-12-2022, 10:51
Makaleye Geri Dön