Ankara Tabip Odası / Emekli Hekim Komisyonu

Emekli Hekim Komisyonu

ATO Emekli Hekim Komisyonu, 4 Mart 2012’de düzenlenen emekli hekim kahvaltılı toplantısında seçilen Yürütme Kurulunun ATO Yönetim Kurulunun aldığı kararla Komisyona dönüştürülmesiyle oluşturulmuştur.

2014-2016 Dönemi Komisyon üyeleri Dr. Utku Özcan (Başkan), Dr. Derman Boztok (Sekreter), Dr. Ayten Hatiboğlu, Dr. Hale Efem, Dr. Nilay Ülkü,  Dr. Celalettin Güner, Dr. Gönül Gürkaynak, Dr. İncilay Kılıç, Dr. Gültekin Erdoğan, Dr. Mehmet Çakmak ve Dr. Gonca Parlak’tan oluşmaktadır.

16-12-2022, 11:15
Makaleye Geri Dön