Ankara Tabip Odası / Sağlık Politikaları ve Örgütlenme Komisyonu Faaliyetleri

Sağlık Politikaları ve Örgütlenme Komisyonu Faaliyetleri

Sağlık Politikaları Komisyonu 2016-2018 dönemi faaliyet raporu


– Çalışmalarına ilk defa bu dönem başlayan komisyon, ilk toplantılarında görev paylaşımı, çalışma alanları,
tanıtım, örgütlenme konusunda çalışmalar yaptı.
– Komisyon iki hafta aralıklarla ilk önce Perşembe daha sonra da Pazartesi günleri toplandı.
– Komisyon sekreteryasının üç kişiden oluşması ve gerekli görüldükçe bunların değiştirilmesi kararlaştırıldı.
– İlk dönem komisyon sekreteryası Zülküf Akelma, Benan Koyuncu ve Selma Güngör’den oluştu.
– Hali hazırda aktif komisyon sekreteryası Karer Yurtdaş, Gözde Çeliksöz ve Ali Karakoç’tan oluşmaktadır.
– Komisyon çalışmaları yalnızca güncel veya geçmiş sağlık politikalarıyla sınırlı olmamakla birlikte ana ekseni
burasıdır. Bunun yanında politik gelişmeler ışığında sağlığın okunduğu, tartışıldığı bir ortam yaratılmak
istenmiş; çalışmalar bu perspektifte yürümüştür.
– Buna göre çalışma başlıkları genel olarak, barış-çatışmasızlık, insan hakları, hekimlerin toplumsal mücadeledeki
rolleri gibi konuları da kapsamaktadır. Bu minvalde İnsan Hakları Komisyonu ve Tıp Öğrencileri
Komisyonu ile ortak çalışmalar yapılmıştır.
– Güncel siyasi gelişmelerin de her toplantıda gündem yapıldığı komisyonda en son olarak referanduma
ilişkin tartışmalar yürütülüp bunlar yazılaştırılmıştır.
– Eylem etkinlikler olarak:
– Komisyon üyesi ve oda yönetim kurulu üyesi Dr. Benan Koyuncu’nun çalıştığı ve eğitim gördüğü hastanede
açığa alınması üzerine her hafta Cuma günleri Yıldırım Beyazıt EAH’sinde eylem, basın açıklaması ve
Hekim Postası dağıtımı yapılmıştır. En sonunda Benan Koyuncu işine geri dönmüştür.
– 4 Kasım 2016 günü Türk Tabipleri Birliği’nde düzenlenen “Dilovası’ndan Ovacık’a” paneline Halk Sağ-
lığı Uzmanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu ve Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu konuşmacı
olarak katıldı. Moderatörlüğünü ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Benan Koyuncu’nun üstlendiği panelde,
Dilovası’ndan Ovacık’a kentleşme, sanayileşme, emeğin yaşama dönüşümünde alınan yol, insan sağlığının
ve doğanın korunmasında nasıl bir kentsel yaşam ve üretim biçiminin gerektiği konuşuldu.
– 7 Aralık 2016 günü Türk Tabipleri Birliği’nde “Sağlık ve Politika” konulu panel düzenlendi. Panelin moderatörlüğünü
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber üstlendi. Konuşmacıları da
CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir ve HDP eski milletvekili Prof. Dr. Beyza Üstün oldu. Dr. Murat
Emir, son dönem yaşanan şehir hastaneleri projeleri, sağlık emekçilerine şiddet, muhalifleri hedef alan
işten atmalar ve KHK’ler ile şu an TBMM’de yürütülen bütçe görüşmeleri hakkında bilgi verdi. Prof. Dr.
Beyza Üstün, yaşanan savaş sürecinin, doğa katliamlarının, toplumun sağlıksızlaştırılmasının planlı bir
şekilde rant ve çıkar uğruna yapıldığını ifade etti. Ekoloji, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelelerinin
birbirinden kopuk değerlendirilemeyeceğinden ve bu alanlardaki mücadelelerde beraber olmanın öneminden
bahsetti.
– 14 Mart etkinlikleri kapsamında Ankara Tıp Morfoloji binasının bahçesinde ihraç edilen akademisyenler
ile 15 Mart tarihinde bir açık hava dersi yapılması planlandı. Fakat bir takım harmoni eksikliklerinden
ötürü etkinlik yapılamadı.
– Ata Soyer’in ölüm yıldönümü sebebiyle Ankara’da yapılan program organize edildi. 18 Mart akşamı Dafne
Restoran’da ailesinin de katılımıyla Ata Abimiz şerefine bir yemek organize edildi. Ertesi gün (19 Mart)
de mezarlıkta kabri ziyaret edildi.
– Son dönemde hem cezaevlerinde hem de sokaklarda sürmekte olan açlık grevleri için duyarlılık oluşturma
kararı alındı. Açlık grevcilerinin sağlık durumunun kontrolü ve oluşacak görüşmeci heyetlerde yer alınması
kararı alındı.

– Referandum’da Hayır çalışmaları adına Hacettepe Üniversitesi’nde TÖK’ün düzenlediği Hayır Ağacı etkinliğine
katılım sağlandı.
– Sonraki toplantılarda Çağdaş Hekimler çalışma ilkeleri ve Çağdaş Hekim Yürütmesi değişikliği ile ilgili
tartışmalar yürütüldü
– 15 Mayıs 2017 tarihinde Ankara Tabip Odası toplantı salonunda, TİHV Cizre temsilcisi Dr. Serdar Kuni
ile hekimlik uygulamaları ve onurlu yaşam hakkı üzerine sohbet ve paylaşımlarla ilerleyen bir toplantı yapıldı.
2015 yılında başlayan sokağa çıkma yasaklarında Bölge illerinde temel insan hakları olan sağlık hakkı,
yaşam hakkı ihlallerine tanıklık yapan ve bu şartlarda mesleğini yapmaya çalışan sağlık çalışanlarının
yaşadığı güçlükler (TİHV yöneticisi Dr. Metin Bakkalcı, TTB eski yöneticileri Dr. Eriş Bilaloğlu, Dr.Bayazıt
İlhan ve ATO YK üyesi Dr. Zafer Çelik’in katılımı ile) konuşuldu.
– “Hekimlerin Örgütlenme Tarihi ve TTB” sunumu 29 Mayıs ve 12 Haziran tarihlerinde iki oturum şeklinde
Dr. Muharrem Baytemür tarafından yapıldı.
– OHAL’in uzatılması ve “ Adalet Yürüyüşü” ile ilgili değerlendirmeler 3 Haziran’da yapıldı.
– TTB yöneticilerinin, ATO yönetiminin, TÖK ve ihraç edilen hekimlerin geniş katılımlı ile “Örgüt Okulu”
kampı 16-17 Eylül tarihlerinde Haymana’da yapıldı. Örgüt Okulu kampı çerçevesinde TÖK ile tanışma
gerçekleştirildi. Şehir hastanelerinin ekonomi politiği tartışıldı. Ülkenin içinde bulunduğu zorlu süreçle ilgili
değerlendirmeler yapıldı.
– Hastane ziyaretleri ile ilgili değerlendirmeler yapıldı.
– 3 Aralık’ta Kültür Sanat kolu ile birlikte “Gavur Mahallesi” adlı belgesel izlendi. Kitabın yazarı Mıgırdiç
Margosyan ve belgesel yönetmeni Yusuf Kenan Beysülen ile söyleşi ATO’da yapıldı.
– 11 Aralık’ta Dr. Can Pençe tarafında ülkemizin de içinden geçtiği süreci ilgilendiren “ Kötülüğün Sıradanlığı”
adlı sunum yapıldı.
– 24 Aralık’ta TTB’de yapılan “Siyasal Güvencesizlik” Ata Soyer Sempozyumu’nda Siyasal Bilgiler Fakültesinden
ihraç edilen akademisyenlerden Dinçer Demirkent ve Ahmet Murat Aytaç, Ege Üniversitesinden
ihraç edilen Serdar Tekin ile ülkenin içinden geçtiği süreçte toplumsal sözleşmelerin nasıl hiçleştirildiği,
yok sayıldığı ve anayasasızlık vurgulandı. Sağlık poltikaları komisyonundan geniş katılım sağlandı ve sunumlar
yapıldı.
– Atanması yapılmayan genç hekimler ve eğitim hakkı elinde alınan asistanlar ile ilgili olarak TTB yönetimi
ile ilişkiye geçilerek çalıştay yapılması, kamuoyu bilgilendirme ve basın açıklaması için karar alındı.
– 8 Ocak 2018’de Hannah Arendt otobiyografik filmi izlendi.
– TTB Merkez Konseyi’nin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” basın açıklamasından sonra arkadaşların
keyfi gözaltı süreçlerinde komisyon olarak; TTB genel merkezinde nöbetleşe bulunduk ve örgütümüze
desteğimizi sunduk.
– Son bir aylık dönemde ise seçim süreci çalışmaları nedeniyle Çağdaş Hekim toplantılarının düzenli ve sık
aralıklarla yapılmasından ötürü komisyonumuz aktif olarak bu toplantı ve çalışmalarda yer almıştır.
– 14 Mart haftası etkinliklerinde, “Hekimlik Mücadele Tarihi” adlı sunumu Dr. Onur Hamzaoğlu’nun mü-
cadelesini anmak için, Dr. Muharrem Baytemür moderatörlüğünde Dr. Erdal Atabek ve Dr. Gencay Gürsoy’un
değerli katılımları ile 17 Mart’ ta gerçekleştirildi.
– 18 Mart tarihinde Dr. Ata Soyer’in mezarı ziyaret edildi.
– Bunların yanında oda yönetiminin, çeşitli komisyonların ve TTB’nin düzenlediği etkinliklere komisyon
adına katılım sağlandı.

17-12-2022, 15:41
Makaleye Geri Dön