Ankara Tabip Odası / Sağlık Politikaları Komisyonu

Sağlık Politikaları Komisyonu

Çalışmalarına ilk defa 2016-2018 döneminde başlayan komisyon, ilk toplantılarında görev paylaşımı, çalışma alanları,
tanıtım, örgütlenme konusunda çalışmalar yaptı. Komisyon iki hafta aralıklarla ilk önce Perşembe daha sonra da Pazartesi günleri toplandı.
Komisyon sekreteryasının üç kişiden oluşması ve gerekli görüldükçe bunların değiştirilmesi kararlaştırıldı. İlk dönem komisyon sekreteryası Zülküf Akelma, Benan Koyuncu ve Selma Güngör’den oluştu. Hali hazırda aktif komisyon sekreteryası Karer Yurtdaş, Gözde Çeliksöz ve Ali Karakoç’tan oluşmaktadır.


Komisyon çalışmaları yalnızca güncel veya geçmiş sağlık politikalarıyla sınırlı olmamakla birlikte ana ekseni burasıdır. Bunun yanında politik gelişmeler ışığında sağlığın okunduğu, tartışıldığı bir ortam yaratılmak istenmiş; çalışmalar bu perspektifte yürümüştür.
Buna göre çalışma başlıkları genel olarak, barış-çatışmasızlık, insan hakları, hekimlerin toplumsal mücadeledeki
rolleri gibi konuları da kapsamaktadır. Bu minvalde İnsan Hakları Komisyonu ve Tıp Öğrencileri Komisyonu ile ortak çalışmalar yapılmıştır.

17-12-2022, 15:41
Makaleye Geri Dön