Ankara Tabip Odası / Tıp Öğrencileri Komisyonu (TÖK) Faaliyetleri

Tıp Öğrencileri Komisyonu (TÖK) Faaliyetleri

Tıp Öğrencileri Komisyonu 2020-2022 dönemi faaliyet raporu

Çalışmalarımız pandeminin başlangıç döneminde çoğunlukla online devam etti. İlerleyen süreçte verimin azaldığını fark ederek kontrollü bir şekilde yüz yüze toplantılarla devam ettik. 

-Genel TÖK etkinlikleri kapsamında Yaz Okulu’na katılım gösterdik. 

-Genel TÖK etkinlikleri kapsamında Güz Okulu’na katılım gösterdik. 

-TÖK Genel Yürütme Kurulu olarak toplandık ve yeni dönem MYK üyelerimizi belirledik. 

-Tanışma toplantısı gerçekleştirdik. 

-25 Kasım 2020’de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde ATO Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun düzenlediği basın toplantısına katıldık. 25 Kasım için ATO’da beraber döviz hazırladık. Ankara Kadın Platformu’nun 25 Kasım basın açıklamasına katıldık.

-Pandemiden ötürü Ankara’da olmayan yeni arkadaşlarımızla online tanışma toplantısı gerçekleştirdik. Dr. Karer Yurtdaş ile ‘’Şey’lerin İnterneti’’ni konuştuk. 

-TÖK Genel Yürütme Kurulu toplantısına katılım gösterdik. 

-Genel TÖK etkinlikleri kapsamında Kış Okulu’na katıldık. Ankara TÖK olarak ‘Primum Non Nocere’ başlıklı sunum yaptık. (https://www.youtube.com/watch?v=3xnO5-lju-0) 

-8 Mart’a giderken sosyal medya hesabımızdan film önerisinde bulunduk. Kadın özgürlük mücadelesini bize anlatan ‘Thelma ve Louise’ filmini izledik ve tartıştık. 

-8 Mart’a giderken ATO Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ile birlikte kadın sağlık çalışanları ve tıp öğrencilerinin taleplerini içeren bir video hazırladık. 

-8 Mart’ta döviz atölyesinde buluştuk. Hazırladığımız dövizlerle beraber 8 Mart’a katıldık. 

-14 Mart etkinlikleri kapsamında ATO ile Çınarlar ve Fidanlar etkinliğinde buluştuk.İ

-İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi üzerine ‘İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz’ demek için Hacettepe Üniversitesi Heykel Önünde ve Sakarya Meydanı’nda bizler de yerimizi aldık. 

-Asistan Hekim Olmak Çalıştayı’na giderken asistan hekim olmak, beklentilerimiz, kaygılarımız ve tıp eğitimi sürecindeki hiyerarşiden bahsettiğimiz bir toplantı aldık. 

- 3-4 Mart 2021’de TTB ARA GENEL KURULU’na katıldık ve TÖK adına aktarımlarda bulunduk.

-22 Ekim tarihinde ATO’da tanışma toplantısı gerçekleştirdik, farklı fakültelerden birçok yeni arkadaşımızla buluştuk. Toplantıyı TTB, ATO ve TÖK hakkında bilgilendirme yaptığımız bir sunumla sürdürdük. Öncesinde Tanışma toplantımıza çağrı yaptığımız ve yazılarımızın olduğu fanzinleri dağıttık. 

- 30-31 Ekim’de ATO GÜZ OKULU’na  katıldık.

-25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde ATO Kadın Komisyonu ile birlikte dövizlerimizi hazırlayıp Sakarya Meydanında kadınlarla buluştuk. 

-27 Kasım’da TTB’nin Ankara’da sonlandırdığı Beyaz yürüyüş ve ardından gerçekleşen Beyaz Forum öncesi döviz ve pankart hazırlıklarımızı yaptık. Renkli ve motive eden bir çalışma sonucu Beyaz Forum’a da güçlü bir katılım sağladık.

-15 Aralık’ta TTB’nin G(Ö)REV çağrısını yükselterek Ankara’da tıp öğrencilerini boykota çağırdık. ATO hastane çalışmalarına kendi fakültelerimizde destek verdik. Ve Hacettepe’deki basın açıklamasına katıldık. 

 

-       11 Ocak 2022’de kaybettiğimiz tıp fakültesi öğrencisi arkadaşımız Enes Kara’yı kaybedişimizin ardından 14 Ocak’ta TTB binasında basın açıklaması yaptık. Arkadaşımızı anıp tıp eğitiminin ve öğrencilerin yaşadıkları sorunlara değindik.

-26 Ocak-4 Şubat arasında TTB binasındaki Beyaz Nöbet’te farklı günlerde kandi taleplerimizle nöbetteydik. 4 Şubat’taki TBMM önündeki basın açıklamasına katıldık.

 

-8 Şubat’ta Hacettepe önündeki G(Ö)REV’deydik.

-       18 Şubat’ta 2. Tanışma toplantımızı gerçekleştirdik. Yeni arkadaşları aramıza kattığımız toplantıda TTB, ATO ve TÖK hakkında bir sunum yaptık.

 

-       6 Mart Tandoğan Kadın mitingi ve 8 Mart’taki gece yürüyüşüne ATO kadın komisyonu ile birlikte öncesinde kahvaltıda buluşup dövizlerimiz hazırlayıp katıldık.

-       17 Mart’ta Geleneksel “Çınarlar- Fidanlar” buluşması Çınarlarımızın tecrübelerinden faydalandığımız bir etkinlik oldu. 

Tıp Öğrencileri Komisyonu 2016-2018 dönemi faaliyet raporu

Tıp Öğrencileri Komisyonu olarak sene boyunca haftalık toplantılar alınarak çalışma yürütüldü.
Bu toplantılarda
Sağlık Nedir?
Okulsuz Toplum ve Tıp Eğitimi
Pozitivist Tıp
Ekoloji
Ekonomi-Politik Kavramlar ve Sağlık konulu tartışmalar yürütüldü. Konularla ilgili ya da önemli tarihlere ilişkin
film gösterimleri yapıldı.
Bu tartışmaların bir kısmı yazıya dökülerek aylık çıkardığımız fanzinde yayınlandı.
Okullarda dağıtılan fanzin özellikle yeni arkadaşlara ulaşabilme konusunda büyük kolaylık sağladı.
Dönemin başında 1 aylık bir tanışma toplantıları serisi düzenlendi, yeni arkadaşların ilgiyle katılım gösterdiği
bu toplantılar yeni dönem çalışmalarının büyük bir heyecanla yapılmasını sağladı. Bu tanışma toplantılarında
Yönetim Kurulundan Onur Naci Karahancı “Virchow Raporu ve Sosyal Hekimlik” konulu bir sunum yaptı.
İzmir’de gerçekleştirilen TTB Halk Sağlığı Kolu Güz Okulu’na katılım sağlandı.
Asistan Hekimler Güz Okulu’na katılım sağlandı.

Ankara-Kızılcahamam’da gerçekleşen ATO yaz kampına katılım sağlandı.
6 Ocak’ta Korkut Boratav’ın katılımıyla yapılan “Türkiye ve Dünya’da Ekonomik Görünüm” adlı sunuma
katılım sağlandı.
TTB Merkez Konseyi’nin genel toplantılarına katılım sağlandı, gerekli aktarımlar yapıldı ve fikir alışverişlerinde
bulunuldu.
5 Aralık’ta Cizre’de yaşamını yitiren sağlık emekçisi Aziz Yural’ın anma etkinliğine katılım sağlandı.
8 Mart’ta Nehir adlı tiyatro oyununa topluca gidildi.
Sene boyunca bir TÖK Güz Okulu ve iki TÖK Genel Yürütme Kurulu birçok yerelden TÖK’lülerin katılımıyla
Ankara’da gerçekleşti. Bunun yanında Genç Hekimler Çalıştayı’na da yoğun bir katılım sağlandı.
Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumu’na katılım sağlandı.
TTB’nin “Savaşa Hayır!” bildirisi ve takiben gelişen süreçte Ankara’daki TÖK’lüler bu barışçıl duruşu
sahiplendiler ve gelişen tüm destek eylemlerine katıldılar.

17-12-2022, 15:45
Makaleye Geri Dön