Ankara Tabip Odası / Üyelik Ödentileri

Üyelik Ödentileri

Üyelik aidat borcunuzu (bu yıl ve geçmiş yıllar) öğrenmek için 418 87 00’ı arayabilirsiniz.

2023 Yılı Üyelik Ücretleri

Oda kayıt ücreti: 274,00-TL

Mesleğini özel sağlık kuruluşlarında veya muayenehanelerde yürüten hekimler ve işyeri hekimleri için: 1.578,00-TL

 

Mesleğini asistan olarak yürüten hekimler: 486,00-TL  

 

Mesleğini Serbest Olarak İcra Etmeyenler İçin Yıllık Aidat: 988,00-TL

TTB kimlik ücreti: 212,00-TL

Protokol defteri: 250,00- TL

Teftiş Defteri: 250,00-TL

Adli kayıt defteri: 250,00- TL

Belge ücreti: 100,00- TL

Kanuni Zorunluluk

6023 sayılı kanun uyarınca Türkiye'deki bütün tabip odalarının verdikleri hizmetler için üyelerden alınan aidatlar her yıl TTB tarafından belirlenmektedir.

Faiz:

Geçmiş yıllara ait aidat borçları için faiz hesaplanmaktadır. Bu uygulama kanun gereğince bir zorunluluk olup; hiç bir meslek örgütünün faiz almamak, iskonto yapmak, aidat borcunu affetmek, verilen hizmetler için belirlenmiş ücretleri almamak gibi bir yetkisi bulunmamaktadır. Her yıl için o yıl içerisinde ödeme yapılması durumunda o yılın aidatına faiz uygulanmamaktır.

17-12-2022, 15:57
Makaleye Geri Dön