HAP: Hastanelerimizi Kapatma Hevesinden ve Saldırılarınızdan Vazgeçin!


Ankara Tabip Odası ile çok sayıda emek meslek örgütü, siyasi parti ve demokratik kitle kurumunun bileşeni olduğu Hastanemi Açın Platformu’nun (HAP) Ankara’daki hastanelerin “yıkım” ihalelerine dikkat çektiği basın açıklaması 12 Nisan 2023 tarihinde Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde gerçekleştirildi.HAP adına açılışı yapan Platform sözcüsü Dr. Bayazıt İlhan, halkın kolaylıkla ulaşabildiği ve hizmet aldığı hastanelerinin kapatılmaması için uzun süredir mücadele verdiklerini belirtti. Dr. İlhan, mücadeleleri sonucunda Etlik Şehir Hastanesi için beş hastanenin kapatılmasını engellediklerini ancak bu hastaneleri ortadan kaldırma ısrarının sürdürüldüğünü belirtti.

HAP adına ortak basın açıklamasını Ankara Tabip Odası (ATO) Genel Sekreteri Dr. Mine Coşkun okudu.

Dr. Coşkun, mevcut hastaneler için doğru planlamaya ve bilime her zamankinden çok ihtiyaç olduğunu ancak iktidarın gerek kente gerek sağlığa rant ve piyasa mantığıyla bakmaktan vazgeçmediğini söyledi.Sağlık Bakanlığı’nın Etlik Şehir Hastanesi’nin açılışı nedeniyle Eylül ayında Dışkapı Yıldırım Beyazıt, Dr. Sami Ulus Çocuk ve Kadın Sağlığı ile Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji, Ulucanlar Göz ve Zübeyde Hanım Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerini kapatmaya çalıştığını söyleyen Dr. Coşkun, HAP’ın çalışmaları ve kamuoyunun tepkisi nedeniyle bunların kapatılmasından vazgeçildiğini hatırlattı.

6 Şubat depremlerinden sonra bu hastanelerin yıkımı için “hastaneler eski, depreme dayanıksız” olduğu gerekçesinin üretildiğini söyleyen Dr. Coşkun, aylardır Bakanlıktan depreme dayanıksızlık konusundaki bilimsel raporları istediklerini, buna karşılık cevap verilmediğini dile getirdi.

Dr. Coşkun, Dışkapı ve Dr. Sami Ulus Hastanelerinin yıkılıp yeniden yapılması, Onkoloji Hastanesi’nin yapılarının bir bölümünün yıkılıp yeniden yapılmasına dair ihale sürecinin başlatıldığını belirtti ve ihalelerin seçime yakın tarihte yapılmasına dikkat çekti.

"Dr. Sami Ulus ve Onkoloji Hastaneleri için ihale 28 Nisan’da, Dışkapı Hastanesi için 8 Mayıs’ta. Yanlış duymadınız, seçimden 16 ve 6 gün önce. Seçime bu kadar az zaman kalmışken hastanelerin yıkımı için ihaleler açmak inanılır gibi değil. Bırakın, bu hastanelerin planlamasına, gerekiyorsa yenilenmesinin nasıl yapılacağını yeni seçilecek iktidar karar versin. Sizden sonrakileri bağlayıcı, hiç acelesi olmayan ihaleler yapmanın ne hizmet ihtiyacına ne de ahlaki gereklere uymadığı çok açıktır."

HAP üzerindeki baskılara dikkat çeken Dr. Coşkun, HAP’ın tüm Ankaralılar adına hastaneleri kapattırmamasının siyasi iktidarı rahatsız ettiğini, Dr. Bayazıt İlhan’a “basına demeç verme” gibi çalıştığı kurumdaki kamu göreviyle ilgisi olmayan, HAP’taki görevlerinden kaynaklı açıklamaları nedeniyle soruşturma açıldığını söyledi. Dr. Coşkun, Dr. İlhan şahsındaki cezaların ve baskının HAP’ı oluşturan 125 kuruma, Ankara’daki emek ve meslek örgütlerine, siyasi parti temsilciliklerine, derneklere, kısacası tüm Ankaralılar’a yönelik olduğunu belirtti.

HAP olarak hükümetin ve Sağlık Bakanlığı’nın zarar vererek kapattığı, işlevlerini azalttığı hastanelerin durumunun değerlendirilmesinin, sağlık hizmetlerinin ve eğitiminin planlaması bilimsel ölçütlere, ülkenin ve kentin ihtiyaçlarına göre yapılması gerektiğinin altını çizen Dr. Coşkun, hastanelerin depreme dayanıklılığı dâhil değerlendirmeleri yetkin bilimsel heyetlerle şeffaf biçimde yapılmalıdır dedi.

Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen hastaneler yenilenirken sağlık hizmetleri aksatılmamalı ve tarihi kimlikleri korunarak yerinde yapılmalıdır diyen Dr. Coşkun, alanın uzman kuruluşları olan Tabip Odaları, Dişhekimleri Odaları, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası ile çalışanların sendikaları, muhtarlıklar ve yerel halkın temsilcilerinin sürece katılması gerektiğini söyledi.Basın açıklamasının ardından hastaneye gelen bir yurttaş söz aldı. Sami Ulus EA Hastanesi’nin kapatılmaması için her gün CİMER’e yazdığını belirten yurttaş, yaşadıkları bölgedeki insanların gelir düzeyinin belli olduğunu, Etlik Şehir Hastanesi’ne gitmesinin ekonomik yük olacağını, Sami Ulus EA Hastanesi’nde sıra beklemediklerini belirtti: “Biz halkız bize sorun biz hastanelerimizin kapatılmasını istemiyoruz”Onkoloji Hastanesi Kapatılmasın Platformu adına söz alan Platform Temsilcisi Şaziye Aydoğan, hastanelerinin kapatılmaması için uzun sürece mücadele verdiklerini, binlerce imza topladıklarını belirtti. Seçime az zaman kala açılan ihalelerin halkın sağlık hakkını engellediğini söyledi.Konuşmaların ardından söz alan Yeşil Sol Parti Ankara Milletvekili Adayı Emirali Türkmen, hastaneler bizimdir kapatmayın diyen yurttaşların taleplerini duyurmak istediklerini, bu düzenin rantçıların düzeni olamayacağını, sağlık çalışanlarının mağdur edildiğini söyledi. Türkmen, deprem bahanesine sığınarak mahallelerimizdeki hastaneler kapatılamaz dedi.

Basın açıklaması için tıklayınızMy Webpage

İzlemek için tıklayınız
Makaleye Dön
12-04-2023, 17:15