ATO - HEKİMLERİN GÜCÜ

 

Nisan 12 2023

Hastanelerimizi Kapatma Hevesinden ve Saldırılarınızdan Vazgeçin

Basın Açıklaması
12 Nisan 2023


Defalarca söyledik, anlattık, ihtiyaçlarımızı yaşayarak gördük. Mevcut hastanelerimize, doğru planlamaya, sağlık hizmetlerini bilimin gereklerine göre düzenlemeye her zamankinden çok ihtiyacımız var.
Ancak hastanelerimize, kente, sağlığa kâr, rant, piyasa mantığıyla bakmaktan vazgeçmiyorlar. Salgınlar, depremler de geçirsek yüzbinlerce insanımız da ölse vazgeçmiyorlar. Şurada seçime bir ay kalmış, yeni seçilecek iktidara hürmet etmek için bile biraz duramıyorlar.
Ne olmuştu?
Sağlık Bakanlığı Etlik Şehir Hastanesi’nin açılışı nedeniyle geçtiğimiz Eylül ayında Dışkapı Yıldırım Beyazıt, Dr. Sami Ulus Çocuk ve Kadın Sağlığı ile Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji, Ulucanlar Göz ve Zübeyde Hanım Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerini kapatmaya çalışmış, platformumuzun çalışmaları, kamuoyunun tepkisi nedeniyle kapatamamıştı. Ancak kapatamadığı bu hastanelerin hocalarının, hekimlerinin, personelinin, cihazlarının çoğunu Etlik Şehir Hastane’sine nakletti, hastanelerimizi fiilen zayıflattı, içini boşalttı. Planlamayı hizmet satın alma-hasta garantili şehir hastanelerinin ihtiyaçlarına göre yapmaktan geri durmadı.
Depreme dayanıksızlık, eskimişlik gerekçeleri
Özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra bu hastanelerimizi yok edebilecek, o zaman dillendirmedikleri başka bir gerekçe buldular: Bu hastanelerimiz eskiydi, depreme dayanıksızdı. Gerçekten öyle mi? Aylardır soruyoruz, depreme dayanıksızlık konusundaki bilimsel raporları istiyoruz, odalarımız, sendikalarımız üzerinden talep ediyoruz. Aylardır cevap yok. Neden? Bu hastanelerimizin durumunu gerçekten objektif, bilimsel raporlarla anlamamıza neden izin vermiyorsunuz? Neden bu kadar açık bir konuda bile şeffaf ve halkın yararına davranmayı beceremiyorsunuz? Depreme dayanıklılık söz konusu ise, Mimarlar Odamızın 6 Şubat 2023 Depremleri Tespit ve Değerlendirme Raporu göstermiştir ki, "eski bina depreme dayanıksızdır" söyleminin karşılığı yoktur. Resmî veriler incelendiğinde depremden etkilenen illerdeki yıkılan veya hasar gören yapılarda 2001 ve sonrasında inşa edilen yeni yapı oranı yaklaşık yüzde ellidir.
Çok soru var. Türkiye’de deprem bölgesinde bu kadar hastane ve sağlık kuruluşu ihtiyacı varken neden “acil” ihaleyi Ankara’daki, üstelik çalışan ve daha önce kapatamadığınız hastaneler için yapıyorsunuz? Örneğin neden gerekliyse Ankara’da yıllardır boş yatıp çürümeye terk ettiğiniz Türkiye Yüksek İhtisas, Numune, Fizik Tedavi, Atatürk Hastanelerini yenilemiyorsunuz? Böylece sağlık hizmetlerini aksatmadan “yenileme” yapmış olmaz mısınız?
“Yangından mal kaçırır gibi” ihaleler
Sağlık Bakanlığı Dışkapı ve Dr. Sami Ulus Hastanelerinin yıkılıp yeniden yapılacağını, Onkoloji Hastanesi’nin de yapılarının bir bölümünün yıkılıp yeniden yapılacağını bildirdi. İhale ilanlarına çıktı. Dr. Sami Ulus ve Onkoloji Hastaneleri için ihale 28 Nisan’da, Dışkapı Hastanesi için 8 Mayıs’ta. Yanlış duymadınız, seçimden 16 ve 6 gün önce.
Seçime bu kadar az zaman kalmışken hastanelerin yıkımı için ihaleler açmak inanılır gibi değil. Bırakın, bu hastanelerin planlamasına, gerekiyorsa yenilenmesinin nasıl yapılacağını yeni seçilecek iktidar karar versin. Sizden sonrakileri bağlayıcı, hiç acelesi olmayan ihaleler yapmanın ne hizmet ihtiyacına ne de ahlaki gereklere uymadığı çok açıktır.
Olası tehlikeler ve yapılması gerekenler
Yurttaşlarımızı ve hekimleri, sağlık çalışanlarını tedirgin eden çok soru var. Bu hastaneler kapatılıp yıkıldıktan, çalışanları başka yerlere tayin edildikten, yani fiilen ortadan kaldırıldıktan sonra zamanında ya da hiç yapılmazsa ne olacak? Türkiye’de onlarca yılda bitmeyen hastane inşaatlarının, kamu yatırımlarının örneği çoktur. Nasıl güveneceğiz sizlerin buraları yok ettikten sonra gerçekten yeni hastaneler yapacağınıza? İlk başta planlarınız bu hastanelerin arazilerini şehir hastanelerini yapan şirketlere ticari kullanım için vermekti, Danıştay kararları nedeniyle yapamamıştınız. Şimdi başka yöntemlerle bunu başarmaya çalışıyor olmayasınız?
Bu hastaneleri kapatıp yıktığınızda deprem sonrası yaşanan iç göçle nüfusu artmış Ankara’nın sağlık hizmeti ihtiyacını, alınamayan randevu sorununu, acil servislerdeki kalabalıkları daha da büyüteceksiniz. Neden yenilenmesini hastaneleri kapatmadan, uygun planlamayla, tarihi kimlikleriyle yerinde yapmayı, hem çalışanları hem de yurttaşlarımızı korumayı düşünmüyorsunuz? Bunun gerekirse hastanenin hizmetlerini başka mekânlarda geçici süre vererek, personelini ve hastalarını dağıtmadan yapılabildiğini pekâlâ biliyorsunuz.
Platformumuza yönelen saldırılar
Hastanemi Açın Platformu altı yıldır halkın sağlık hakkına, sağlık çalışanlarının haklarına, kent bütünlüğüne yönelen tüm bu saldırılara karşı direniyor. Platformumuzun tüm Ankaralılar adına kazandırdıkları, hastaneleri kapattırmaması siyasi iktidarı rahatsız etti. Bir yandan hastane kapatmalardaki ısrar sürerken bir yandan da platformumuzu yıldırmaya çalışıyorlar. Platformumuzun sözcüsü Dr. Bayazıt İlhan’a “basına demeç verme” gibi çalıştığı kurumdaki kamu göreviyle ilgisi olmayan, Platformumuzdaki görevlerinden kaynaklı açıklamaları nedeniyle soruşturmalar açılması, önce uyarı sonra kınama cezası verilmesi, kısacası susturulmaya çalışılması hepimize yönelen saldırıdır. Bu saldırı bileşenimiz olan 125 kuruma, Ankara’daki emek ve meslek örgütlerine, siyasi parti temsilciliklerine, derneklere, kısacası tüm Ankaralılar’a yöneliktir. Halkın sesini kesme, sindirme çabasıdır. Ankaralılar’ın sağlık hakkına saldırıdır. Tüm bu antidemokratik müdahaleleri reddediyor, haklı mücadelemizi sürdüreceğimizi ve Platformumuzun sözcüsü Dr. Bayazıt İlhan’ın yanında olduğumuzu bildiriyoruz.
Doğrusunu yeniden hatırlatalım
Bu kadar zarar vererek kapattığınız, işlevlerini azalttığınız hastanelerimizin durumunun değerlendirilmesi, sağlık hizmetlerinin ve eğitiminin planlaması bilimsel ölçütlere, ülkenin ve kentin ihtiyaçlarına göre yapılmalıdır. Hastanelerin depreme dayanıklılığı dahil değerlendirmeleri yetkin bilimsel heyetlerle şeffaf biçimde yapılmalıdır. Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen hastanelerin yenilenmesinin de sağlık hizmetleri aksamadan ve bu kurumlarımızın tarihi kimlikleri korunarak yerinde yapılması sağlanmalıdır.
Bunlar yapılırken mutlaka alanın uzman kuruluşları olan Tabip Odaları, Dişhekimleri Odaları, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası ile çalışanların sendikaları, muhtarlıklar ve yerel halkın temsilcileri sürece dahil edilmelidir.
Her işin başı sağlık olsun, rant değil.

Hastanemi Açın Platformu

Hastanemi Açın Platformu içindeki kurumlar:

Meslek Kuruluşları
Ankara Barosu
Ankara Dişhekimleri Odası
Ankara Eczacı Odası
Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Ankara Tabip Odası
Ankara Veteriner Hekimler Odası
Bilgisayar Mühendisleri Odası
Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
Harita Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Peyzaj Mimarları Odası
Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Sendikalar
Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu
Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Merkezi
Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Ankara Şubesi
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Ankara Bölge Temsilciliği
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Emekliler Sendikası Genel Merkezi
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Emekliler Sendikası Çankaya Şubesi
Devrimci Sağlık-iş Sendikası
KESK Ankara Şubeler Platformu
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi
Sosyal İş Sendikası Ankara Şubesi
Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası Ankara 1 nolu Şube
Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası Ankara 2 nolu Şube
Tüm Emekliler Sendikası Genel Merkezi
Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi

Dernekler, Vakıflar, Forumlar, Diğer kuruluşlar
29 Ekim Kadınlar Derneği
100. Yıl İnsiyatifi
Abdallar Derneği
Alevi Bektaşi Federasyonu
Anadolu Güç Birliği Konfederasyonu
Anadolu Kültür Araştırma Derneği (Aka-Der)
Anıtpark Forum
Ankara CUMOK
Ankara Dayanışma Derneği
Ankara Dersimliler Derneği
Ankara Forumu Derneği
Ankara Kuşsaray Dayanışma Derneği
Ankara Vartolular Derneği
Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği
Atatürk İlkeler Topluluğu
Atılım Üniversitesi GSTMF Mimarlık Bölümü Yapı Akustik Laboratuvarı
Artvin Çevre Platformu (ARÇEP)
Avrupa Türk Gazeteciler Birliği Türkiye Temsilciliği
Ayrancım Derneği
Bahçelievler Deneme Lisesi Mezunlar Derneği
Batıkent Batı Sitesi Mahalle Meclisi
Batıkent İlk Yerleşim Mahallesi Meclisi
Batıkent Turgut Özal Mahellesi Gönüllüleri
Batıkent Yeni Batı Mahalle Meclisi
Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi
Çankaya Kent Konseyi
Çayyolu Semt Meclisi
Çiğdemim Derneği
Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu
Demokratik Alevi Dernekleri Ankara Şubesi
Derelerin Kardeşliği Platformu
Devrimci 78'liler Federasyonu
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Derneği
Divriği Kültür Derneği
Eryaman Dayanışması
Esat Ahalisi Kolektifi
Fikir Kulüpleri Federasyonu
Hacıbektaş Hünkar Hacıbektaş Veli Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği
Hacı Bektaş Eğitim ve Kültür Derneği
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı
Halkevleri
Halkların Demokratik Kongresi ODTÜ Gençlik Meclisi
Hasanoğlan Çalışma Grubu Bileşenleri
Halk Ozanları Kültür Derneği
Hekimhan Köylü Köyü Sosyal Dayanışma Kültür Derneği
İmranlı Vakfı ve Bağlı 124 Köy Derneği
İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği Derneği
İşçi Dayanışma Derneği Ankara Girişimi
İtfaiye Meydanı Esnafları Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği
Karakoçanlılar ve Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği
Kavaklık İnsiyatifi
Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu
Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Ankara Şubesi
Mülkiyeliler Birliği
Namık Kemal Mahallesi (Saraçoğlu) Koruma ve Yaşatma Derneği
Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği
ODTÜ Mezunlar Derneği
ODTÜ Savunulmalıdır Platformu
Olukman Köy Derneği
Onkoloji Hastanesi Kapatılmasın Platformu
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı
Sivas İli Gürün İlçesi Yuva Külahlı Köyleri Dernekleri
Sokak Hayvanları İçin Mücadele ve Organizasyon Derneği
Sosyal Demokrasi Derneği
Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği
Sosyal Hizmet Uzmanları Deneği Ankara Şubesi
Şiddetsiz Toplum Derneği
Topal Karınca Tüketim Kooperatifi
Tüketici Hakları Derneği
Tüketici Hakları Derneği Çankaya Şubesi
Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı
Veteriner Hekimler Derneği
Yapı Meslek Lisesi Mezunları Derneği
Yenimahalle Kent Konseyi
Demetevler Yeşilevler Mahalle Platformu
Zıtlar Mecmuası

Siyasi Partiler
Birleşik Devrimci Parti Ankara İl Örgütü
Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Örgütü
Cumhuriyet Halk Partisi Altındağ İlçe Örgütü
Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya İlçe Örgütü
Cumhuriyet Halk Partisi Mamak İlçe Örgütü
Cumhuriyet Halk Partisi Nallıhan İlçe Örgütü
Devrim Hareketi Ankara İl Örgütü
Emek Partisi Ankara İl Örgütü
Halkın Kurtuluş Partisi Ankara İl Örgütü
Halkların Demokratik Partisi Ankara İl Örgütü
SOL Parti Ankara İl Örgütü
Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi Ankara İl Örgütü
Türkiye İşçi Partisi Ankara İl Örgütü
Türkiye Komünist Partisi Ankara İl Örgütü
Yeşil Sol Parti Ankara İl Örgütü

Sitede Arama Yapın

HEKİM POSTASI

İLETİŞİM

TELEFON VE FAX

  • Tel: +90 (312) 418 87 00
  • Fax: +90 (312) 418 77 94
© 2000 - 2022 "Ankara Tabipler Odası".Tüm Hakları Saklıdır.
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort