“Laik Yaşamdan ve Demokrasiden Ödün Vermeyeceğiz”

“Laik Yaşamdan ve Demokrasiden Ödün Vermeyeceğiz”

"ÖYP'lilerin İşgüvenceleri ve Hak Kayıpları İade Edilmelidir!"

KHK’ler, haksız ihraçlar ve ÖYP düzenlemesi YÖK önünde protesto edildi

KHK’ler, haksız ihraçlar ve ÖYP düzenlemesi YÖK önünde protesto edildi

Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde Çalışma/Çalıştırılma Konusunda Hukuk Büromuzun Açıklaması

Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde Çalışma/Çalıştırılma Konusunda Hukuk Büromuzun Açıklaması

Darbe Fırsatçılığına Son Verilsin Akademisyenlere Yönelik Cadı Avı Durdurulsun

Darbe Fırsatçılığına Son Verilsin Akademisyenlere Yönelik Cadı Avı Durdurulsun

Çalıştığı Sağlık Kuruluşları OHAL Kapsamında Kapatılan Hekimlerimize Yönelik Bilgi Notu

Çalıştığı Sağlık Kuruluşları OHAL Kapsamında Kapatılan Hekimlerimize Yönelik Bilgi Notu

ATO'da Toplantı: Kapatılan Sağlık Kurumları ile İlgili Hekim Mağduriyetleri

ATO'da Toplantı: Kapatılan Sağlık Kurumları ile İlgili Hekim Mağduriyetleri

Aile Sağlığı Merkezlerinde Zorunlu Cumartesi Nöbetleri Kaldırıldı

Aile Sağlığı Merkezlerinde Zorunlu Cumartesi Nöbetleri Kaldırıldı

“Bir düğünü katliama çevirmenin dini, siyasi ve ideolojik hiçbir amacı ve açıklaması olamaz”

“Bir düğünü katliama çevirmenin dini, siyasi ve ideolojik hiçbir amacı ve açıklaması olamaz”

Demokrasiye ve Barışa Yapılan Saldırıları Lanetliyoruz

Demokrasiye ve Barışa Yapılan Saldırıları Lanetliyoruz

Emek ve demokrasi güçlerinden “Acil Demokrasi” talebi

Emek ve demokrasi güçlerinden “Acil Demokrasi” talebi

Aile Hekimlerinin İşçi Sağlığı ile İlgili Yükümlülükleri

Aile Hekimlerinin İşçi Sağlığı ile İlgili Yükümlülükleri

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suç İşleyen Bireylerin Önemli Bir Çoğunluğunun Tedavi Edilebilecek Ruhsal Bir Hastalığı Yoktur. Cinsel Saldırı Bir Hastalık Değil Suçtur!

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suç İşleyen Bireylerin Önemli Bir Çoğunluğunun Tedavi Edilebilecek Ruhsal Bir Hastalığı Yoktur. Cinsel Saldırı Bir Hastalık Değil Suçtur!

İstanbul Protokolü ve adli muayene/raporlamada dikkat edilmesi gereken konular

İstanbul Protokolü ve adli muayene/raporlamada dikkat edilmesi gereken konular

Hekimlerin Meslek Örgütünün İdareden Bilgi ve Belge Talepleri Yerine Getirilmelidir

Hekimlerin Meslek Örgütünün İdareden Bilgi ve Belge Talepleri Yerine Getirilmelidir

Ankara Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonunun Cumartesi Nöbetleri ile İlgili Değerlendirmesi

Ankara Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonunun Cumartesi Nöbetleri ile İlgili Değerlendirmesi

Kapatılan Sağlık Kurumlarındaki Hekim Mağduriyetlerine Son Verilsin

Kapatılan Sağlık Kurumlarındaki Hekim Mağduriyetlerine Son Verilsin

"Yeni Mezun Meslektaşlarımızla Gurur Duyuyoruz"

Adli Muayene ve Raporlama Süreçlerinde Hekimlik Değerlerinden Taviz Verilemez!

Adli Muayene ve Raporlama Süreçlerinde Hekimlik Değerlerinden Taviz Verilemez!

Emekli Hekim Anketinin Sonuçları: Hekimler yoksulluk sınırında bir emeklilik ya da ölene kadar çalışmak istemiyor.

Emekli Hekim Anketinin Sonuçları: Hekimler yoksulluk sınırında bir emeklilik ya da ölene kadar çalışmak istemiyor.

Acil Servisler Evlendirme Dairesi Değil, Toplumun Acil Sağlık Hizmeti Aldığı Yerlerdir!

Acil Servisler Evlendirme Dairesi Değil, Toplumun Acil Sağlık Hizmeti Aldığı Yerlerdir!

Haksız, hukuksuz açığa alma ve ihraçlara son verilsin!

  • 27/09/2016 12:30

TTB ve SES, OHAL ilanı ile birlikte kamuda süren haksız ve hukuksuz işten çıkarmalar, açığa almalar, gözaltılar ve tutuklamalara tepki göstermek amacıyla 27 Eylül 2016 Salı günü Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Haberi Oku...

“Laik Yaşamdan ve Demokrasiden Ödün Vermeyeceğiz”

  • 26/09/2016 18:00

Ankara Tabip Odası (ATO) laik ve bilimsel eğitimi savunmak ve #LaikliğiKazanacağız demek için KESK Ankara Şubeler Platformu, DİSK Bölge Temsilciliği ve TMMOB-IKK İle birlikte 26 Eylül Pazartesi günü basın açıklaması gerçekleştirdi.

Haberi Oku...

ÖYP'lilerin İşgüvenceleri ve Hak Kayıpları İade Edilmelidir!

  • 26/09/2016 14:26

İş güvenceleri ellerinden alınan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) araştırma görevlileri, hak kayıplarının iade edilmesi için basın toplantısı düzenledi.

Haberi Oku...

Asistan Hekim Kolu Toplantısı Ankara'da Gerçekleştirildi

  • 24/09/2016 15:15

Asistan Hekim Kolu toplantısı 24 Eylül Cumartesi günü SES Ankara Şube’de gerçekleştirildi.

Haberi Oku...

KHK’ler, haksız ihraçlar ve ÖYP düzenlemesi YÖK önünde protesto edildi

  • 22/09/2016 12:55

KHK’ler, haksız ihraçlar ve ÖYP düzenlemesi YÖK önünde protesto edildi

Haberi Oku...

Prof. Dr. Yücel Kanpolat'ı kaybettik... Işığı bizi aydınlatmaya devam edecek...

  • 18/09/2016 13:52

Bir tıp bilim insanı, mesleğini hastalarına ve aynı zamanda tıp eğitimine, bilgi ve tecrübesini genç hekimlere, tıp öğrencilerine aktarmaya adamış olan Prof. Dr. Yücel Kanpolat aramızdan ayrıldı.

Haberi Oku...

Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde Çalışma/Çalıştırılma Konusunda Hukuk Büromuzun Açıklaması

  • 05/09/2016 17:01

Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde Çalışma/Çalıştırılma Konusunda Hukuk Büromuzun Açıklaması

Haberi Oku...

“İnsanlık ve Hekimlik İdam Cezasını Mahkum Etmiştir”

  • 02/09/2016 14:33

1 Eylül Dünya Barış Günü’nde “İnsanlık ve Hekimlik İdam Cezasını Mahkum Etmiştir” başlıklı bir etkinlik düzenledi.

Haberi Oku...

ATO'da Toplantı: Kapatılan Sağlık Kurumları ile İlgili Hekim Mağduriyetleri

  • 26/08/2016 11:47

Kapatılan bazı vakıf üniversitesi hastaneleri ve özel sağlık merkezlerinde çalışan hekimlerin katılımıyla 24 Ağustos Çarşamba akşamı Ankara Tabip Odası’nda bir toplantı düzenlendi.

Haberi Oku...