ATO - HEKİMLERİN GÜCÜ

 
ATO » Haberler » 2016 Haberleri » ATO Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Meşrulaştıran Dizi için RTÜK'e Başvurdu

Aralık 14 2016

ATO Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Meşrulaştıran Dizi için RTÜK'e Başvurdu

14-12-2016, 00:00 Haberler / 2016 Haberleri 4

"Show TV" adlı bir ulusal televizyon kanalında, 08.12.2016 tarihinde yayınlanan "Cesur Yürek" adlı bir televizyon dizisinde; bir hasta yakını tarafından elinde silah olduğu halde ameliyathanenin basılması, ameliyat yapan hekimlerin ve diğer sağlık personelinin ölümle tehdit edilmesi, silah zoru ile hekimlere ve sağlık personeline görev yaptırılması şeklinde, hiç bir koşulda mazur görülemeyecek, hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik şiddet içeren, bu şiddeti öven ve meşrulaştıran, kimi sahnelere yer verilmiştir. Nitekim, söz konusu yayın sonrasında odamıza şifai başvuruda bulunan çok sayıda hekimimiz ve aynı zamanda yurttaşımız tarafından da, yukarıda yer alan tespitler paylaşılarak, bahsi geçen yayından kaynaklı tepkiler dile getirilmiştir.

Bugün Türkiye'de yılda onbinin üzerinde sağlık çalışanı görevleri başında hasta ve hasta yakınlarının şiddetine maruz kalmaktadır. İçinde bulunduğumuz sağlık ortamı sağlık alanındaki şiddetin ana kaynağı olmakla birlikte yetkililerin ve medyanın bu konudaki özensiz tutum ve söylemleri durumun vahametini artırmaktadır.

Ankara Tabip Odası olarak konuya bir kez daha dikkat çekebilmek ve gerekli duyarlılığı sağlayabilmek amacıyla; 6023 Sayılı TTB Yasası ile 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ve 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümleri uyarınca gerekli girişimlerde bulunulmasına; bu kapsamda öncelikle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na yazılı başvuruda bulunularak, adı geçen televizyon kanalı ve yayınla ilgili inceleme ve yaptırımların gerçekleştirilmesinin, aynı zamanda bütün medya kuruluşları nezdinde gerekli önleyici tedbirlerin alınmasının talep edilmesine; karar verilmiştir.
Ankara Tabip Odası
Yönetim Kurulu
Ankara Tabip Odası tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na İletilen Resmi Yazı

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU'NA

Hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları, gelinen noktada can kayıplarına da yol açar bir ağırlıkla, tıp camiasının ve genel olarak ülkemizin gündeminde sıklıkla yer almaktadır. Hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının önlenmesinde, adli merciler yanında, diğer bütün kişi ve kuruluşlara da öncelikli görev ve sorumlulukların düştüğü açıktır. Şüphesiz bu kapsamda, kamuoyu nezdinde bir bilinç ve algı oluşturulmasında, kamuoyunun eğitilmesi ve yönlendirilmesinde, medya kuruluşlarının rolü de büyük bir önem taşımaktadır.

Hal böyleyken; "Show TV" adlı bir ulusal televizyon kanalında, 08.12.2016 tarihinde yayımlanan "Cesur Yürek" adlı bir televizyon dizisinde; bir hasta yakını tarafından elinde silah olduğu halde ameliyathanenin basılması, ameliyat yapan hekimlerin ve diğer sağlık personelinin ölümle tehdit edilmesi, silah zoru ile hekimlere ve sağlık personele görev yaptırılması şeklinde, hiç bir koşulda mazur görülemeyecek, hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik şiddet içeren, bu şiddeti öven ve meşrulaştıran, kimi sahnelere yer verilmiştir.

Nitekim, söz konusu yayının sonrasında odamıza başvuruda bulunan çok sayıda hekimimiz ve aynı zamanda yurttaşımız; yukarıda yer alan tespitlerimizi de paylaşarak, bahsi geçen yayından kaynaklı tepkisini dile getirmiş, böylesi bir yayından kaynaklı duyduğu kaygı ve endişeyi de paylaşmış bulunmaktadır.

Bilindiği üzere, 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun 5 inci maddesinde yer bulan ve kurumunuzun denetiminde bulunan "Genel yayın esasları" kapsamında; "kamu düzenini, genel asayişi, kamu yararını korumak ve kollamak", "Genel ahlakın gereklerini, milli gelenekleri ve manevi değerleri gözetmek", "Toplumun beden ve ruh sağlığına zarar verecek hususlara yer vermemek", "Karamsarlık, umutsuzluk, kargaşa, dehşet, saldırganlık gibi olumsuz duygular uyandırmak ve telkin etmek amacına yönelik yayın yapmamak", "Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için kamuoyunu ilgilendirecek konularda yeterli yayın yapmak; tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olmamak" şeklinde düzenlemeler yer bulmaktadır.

6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8 inci maddesinde yer bulan "Yayın hizmeti ilkeleri" kapsamında da, yayınların; "Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemeyeceği veya toplumda nefret duyguları oluşturamayacağı", "Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamayacağı", "Suç işlemeyi, suçluyu ve suç örgütlerini övücü, suç tekniklerini öğretici nitelikte olamayacağı", "Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamayacağı" hükme bağlanmıştır.

Bu nedenlerle; ilgili mevzuat hükümleri kapsamında konuyla ilgili inceleme yapılmasını ve "Show TV" adlı ulusal televizyon kanalı ve anılan yayın nezdinde gerekli idari ve gereğinde adli yaptırımların uygulanmasını; öte yandan benzer olayların yaşanmaması için, bütün ulusal ve/veya yerel televizyon ve radyo kanalları nezdinde gerekli uyarıların ve bilgilendirmelerin de kurumunuzca yapılmasını; her durumda iş bu başvurumuzla ilgili tarafımıza yazılı bilgi verilmesini;

Saygı ile dileriz.

Haber Resimleri:

Benzer Haberler

Sitede Arama Yapın

HEKİM POSTASI

İLETİŞİM

TELEFON VE FAX

  • Tel: +90 (312) 418 87 00
  • Fax: +90 (312) 418 77 94
© 2000 - 2022 "Ankara Tabipler Odası".Tüm Hakları Saklıdır.
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort