ATO - HEKİMLERİN GÜCÜ

 
ATO » Haberler » 2017 Haberleri » Hekimlere sosyal medya üzerinden haksız saldırılara HAYIR!

May 29 2017

Hekimlere sosyal medya üzerinden haksız saldırılara HAYIR!

29-05-2017, 00:00 Haberler / 2017 Haberleri 5

Geçtiğimiz Nisan ayı içerisinde özel bir sağlık kuruluşunda gerçekleşen bir doğum eylemi sonrası yeni doğanda maalesef hipoksik ensefalopati denilen bir beyin hasarı gelişmiştir. Konuyla ilgili görüş ve haberler sosyal paylaşım sitelerinde ve medyada yer almıştır ve almaktadır. Bunların arasında eleştiri sınırları içerisinde olanların dışında kalan, sağlık personeli ve sağlık kuruluşunu hedef alan, hakaret ve şiddet içerikli ve hedef gösterici paylaşım ve haberler olduğu tespit edilmiştir. Sağlık alanında yaşanan şiddeti artırıcı nitelikte, sağlık emekçilerine yönelik tehdit, hakaret ve şiddet içerikli yayın ve söylemler açıkça suç niteliği taşımaktadır. Hukuka aykırı gerçekleşen bu saldırıların karşısında olduğumuzu belirtmekte ve hekimler ve sağlık çalışanlarına şiddeti özendiren bu tür saldırılara karşı devlet yetkililerinin önlem almasını beklemekteyiz. Ayrıca Odamız Hukuk Bürosu tarafından da bu tarz suç nitelikli paylaşım ve haberlerle ilgili gerekli hukuki işlemler yapılacaktır.

Yaşananlara konu olay Ankara Tabip Odası disiplin soruşturması yetkisinde olup sorunun bir komplikasyondan mı yoksa bir malpraktisden mi kaynaklandığı Odamız tarafından yapılacak değerlendirme ve kovuşturma sonrasında açığa çıkacaktır.

Ankara Tabip Odası hasta ve yakınlarından her yıl yüzlerce şikayeti değerlendirerek Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu olarak bu dosyaları büyük bir duyarlılık ve tarafsızlıkla işleme sokmaktadır. Bu tür olaylarda ŞİDDET ve haksız hukuksuz saldırılar yerine Sağlık Bakanlığı ve Ankara Tabip Odası nezdinde başvurularla konunun aydınlatılması, yargı yoluna başvurulması vatandaşlarımızın, hasta ve yakınlarının en doğal hakkıdır.

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte sağlık alınır satılır bir meta haline dönüştürülmüş, nitelikli sağlık hizmeti göz ardı edilmiş, sağlık çalışanları artan talep ve ağır iş yükü altında ezilmiş, hekimleri itibarsızlaştıran söylem ve uygulamalar sağlık alanında akıl almaz bir şiddet ortamını doğurmuştur. Bunlar kabul edilemez. Daha bir hafta kadar önce bir hastane başhekimi silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmüştür.

Bugün Türkiye'de Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod verilerine göre ortalama 30 sağlık çalışanı görevi başında şiddete maruz kalmakta, sağlıkta şiddet sağlık emekçilerinin/hekimlerin canını almaya kadar gitmektedir. Açıkça şiddeti, uygulanan sağlık politikaları doğurmaktadır. Ancak görsel, yazılı ve sosyal medyada da sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti körükleyen yayın ve paylaşımlar olabilmektedir. Bu konuda Hekim Meslek Örgütü olarak medya organları ve sosyal paylaşım sitelerinin ve kamuoyunun duyarlı ve dikkatli olmasını bekliyor ve talep ediyoruz.

Ankara Tabip Odası olarak iyi hekimlik değerlerini savunmakta ve herkes için nitelikli, ulaşılabilir ve ücretsiz sağlık hizmetleri sunulması yönündeki sağlık politikalarını desteklemekteyiz. Hekimler ve sağlık çalışanlarına karşı sözlü ve fiziksel her türlü saldırıya karşı olduğumuzu belirtir, yetkilileri bu konularda önlem almaya davet ederiz.

Saygılarımızla

Ankara Tabip Odası

Haber Resimleri:

Benzer Haberler

Sitede Arama Yapın

HEKİM POSTASI

İLETİŞİM

TELEFON VE FAX

  • Tel: +90 (312) 418 87 00
  • Fax: +90 (312) 418 77 94
© 2000 - 2022 "Ankara Tabipler Odası".Tüm Hakları Saklıdır.