ATO - HEKİMLERİN GÜCÜ

 
ATO » Haberler » 2022 Haberleri » ATO, YÖK'e ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Sorular Yöneltti

Aralık 05 2022

ATO, YÖK'e ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Sorular Yöneltti

5-12-2022, 16:40 Haberler / 2022 Haberleri 6

Ankara Tabip Odası, Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı'na basında çıkan denklik işlemleriyle ilgili, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tescil ve Denklik İşlemleri Daire Başkanlığı’na da en çok tıp doktorluğu eğitimi alanında denklik işlemi tesis edildiği haberlerine ilişkin resmi yazı gönderdi.

YÖK'e iletilen resmi yazı

Yükseköğretim Kurulu

Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı’na


Odamız Ankara Tabip Odası, bilindiği üzere, Anayasa’nın 135 inci maddesi ile 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yasası hükümlerine göre kurulmuş, aynı zamanda “kamu tüzel kişisi” kabul edilmiş, bir meslek örgütüdür.

Anılan mevzuat tarafından Odamıza; mesleğin ve meslektaşların hak ve menfaatlerini korumak yanında, hekimlik mesleğinin kamunun yararına gelişimini sağlamak ve sağlık alanına özgü sorunların çözümüne dair çalışmalarda bulunmak yolunda da, kamusal yetki ve görevler verilmiş bulunulmaktadır.

Yine anılan mevzuat hükümleri içerisinde, anılan kamusal nitelikteki görevlerin yerine getirilmesinde, tabip odaları ile idari makamların işbirliği içinde bulunması ve idari makamların mesleki konularda tabip odalarına yardımcı olması, birer bağlayıcı norm olarak yer almaktadır. Nitekim anılan 6023 Sayılı TTB Yasası’nın 4 üncü maddesinde, TTB ve bağlı tabip odalarının faaliyetlerine dair; “d)Halk sağlığı ve tıp meslekleri ile ilgili meseleler için resmi makamlarla karşılıklı işbirliği yapmak ” ve “e)Halk sağlığını ve tıp meslekini ilgilendiren işlerde resmi makamlardan yardım sağlamak ” ifadeleri de açıkça yer bulmaktadır.

Tıp eğitiminin; tıp bilimi ve hekimlik mesleği uygulamaları ile gelişimi, her durumda kamunun yaşam ve sağlık hakkı nezdindeki önemi ve belirleyiciliği şüphesiz tartışmasızdır.

Yakın zamanda tıp eğitimini de konu edinen ve kimi basın-yayın organlarında yer bulan haberlerde; kurumunuz tarafından en çok tıp doktorluğu eğitimi alanında denklik işlemi tesis edildiği, nitekim bu kapsamda 2022 yılının ilk sekiz ayında tıp doktorluğu eğitimi alanında 383 denklik belgesinin verildiği ifade edilmektedir.

Bu nedenlerle;

· Tıp Doktorluğu Alanında Diploma Denklik için kaç kişi başvurmuştur? 

· Başvuranlar arasında Türkiye Vatandaşı olmayan kaç kişi vardır?

· Başvuranlar hangi ülkelerden ve hangi üniversitelerde eğitim almışlardır?

· Daha önce ÖSYM tarafından Tıp Doktorluğu alanında yapılan Seviye Tespit Sınavı(STS)’na girip 35-40 arası puan alan ve başarısız sayılan adayların dilekçe ekinde sonuç belgelerini ibraz ederek Kurulumuza başvurmaları halinde durumlarının değerlendirileceği belirtilmektedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından bu değerlendirmeler hangi kriterler ile yapılmaktadır?

· Seviye Tespit Sınavı muadil olarak yapılan sınavlar (Daha önce sadece Ankara’daki dört Üniversitede yapılan ‘Yapılandırılmış   Klinik Sınavı’nın   bundan sonra Ankara Üni., Atatürk Üni., Çukurova Üni., Ege Üni., Ondokuz Mayıs Üni., Sağlık Bilimleri Üni., Selçuk Üni. ve Van Yüzüncü Yıl Üni. tarafından yapılmasına karar verildiğine göre (YÖK; 15.4.2020 tarihli kararı)) 2020 yılından itibaren hangi üniversitelerde hangi tarihlerde yılda kaç kez yapılmıştır?

· Bu sınavlarda kaç kişi başarılı sayılarak denkliği verilmiştir?

Bu sorular çerçevesinde vereceğiniz bilgiler yasal ve mesleki sorumluluğumuzu yerine getirmede ve daha nitelikli bir sağlık hizmeti sunumunda bizlere yol gösterici olacaktır.

Göstereceğiniz işbirliğine teşekkür eder, kolaylıklar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Muharrem BAYTEMÜR

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı


Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne iletilen resmi yazıTC. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Tescil ve Denklik İşlemleri Daire Başkanlığı’na


Odamız Ankara Tabip Odası, bilindiği üzere, Anayasa’nın 135 inci maddesi ile 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yasası hükümlerine göre kurulmuş, aynı zamanda “kamu tüzel kişisi” kabul edilmiş, bir meslek örgütüdür.

Anılan mevzuat tarafından Odamıza; mesleğin ve meslektaşların hak ve menfaatlerini korumak yanında, hekimlik mesleğinin kamunun yararına gelişimini sağlamak ve sağlık alanına özgü sorunların çözümüne dair çalışmalarda bulunmak yolunda da, kamusal yetki ve görevler verilmiş bulunulmaktadır.

Yine anılan mevzuat hükümleri içerisinde, anılan kamusal nitelikteki görevlerin yerine getirilmesinde, tabip odaları ile idari makamların işbirliği içinde bulunması ve idari makamların mesleki konularda tabip odalarına yardımcı olması, birer bağlayıcı norm olarak yer almaktadır. Nitekim anılan 6023 Sayılı TTB Yasası’nın 4 üncü maddesinde, TTB ve bağlı tabip odalarının faaliyetlerine dair; “d)Halk sağlığı ve tıp meslekleri ile ilgili meseleler için resmi makamlarla karşılıklı işbirliği yapmak ” ve “e)Halk sağlığını ve tıp meslekini ilgilendiren işlerde resmi makamlardan yardım sağlamak ” ifadeleri de açıkça yer bulmaktadır.

Tıp eğitiminin; tıp bilimi ve hekimlik mesleği uygulamaları ile gelişimi, her durumda kamunun yaşam ve sağlık hakkı nezdindeki önemi ve belirleyiciliği şüphesiz tartışmasızdır.

Yakın zamanda tıp eğitimini de konu edinen ve kimi basın-yayın organlarında yer bulan haberlerde; Daire Başkanlığınız tarafından en çok tıp doktorluğu eğitimi alanında denklik işlemi tesis edildiği gündem olmuştur. Çalışmalarımız için bazı bilgilere ihtiyaç duymaktayız.

Bu amaçla;

Denklik İşlemleri Güncellenme tarihi olan Ocak 2021 tarihinden itibaren;

Uzmanlık eğitimini yurt dışında tamamlamış kaç kişi denklik için Sağlık Bakanlığı’na başvurmuştur?

Bu başvurular hangi ülkelerden ve hangi üniversitelerdendir?

Uzmanlık eğitiminin denkliği belirlenirken hangi kriterler uygulanmaktadır?

Uzman olarak başvuranlar daha çok hangi uzmanlık alanındadır? Uzmanlık denkliği ülkemizin uzman ihtiyacına göre mi belirlenmektedir? Denklik verilirken ihtiyaç olan uzmanlık  alanları mı tercih edilmektedir?

Uzmanlık için başvuranlardan tıp eğitimini yurt dışından alanların öncelikle Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’ndan tıp denkliği alınarak Sağlık Bakanlığı’na tescil için başvurmaları gerekmektedir. Tıp eğitimi denkliğinin tescili için kaç kişi  başvurmuştur?

Tıp eğitimi denkliği YÖK tarafından onaylanan ve tescil için başvuranlar hangi ülkelerden ve hangi üniversitelerden mezun olmuşlardır?

Bu sorular çerçevesinde vereceğiniz bilgiler yasal ve mesleki sorumluluğumuzu yerine getirmede ve daha nitelikli bir sağlık hizmeti sunumunda bizlere yol gösterici olacaktır.

Göstereceğiniz işbirliğine teşekkür eder, kolaylıklar dileriz.

Saygılarımızla, 

Dr. Muharrem BAYTEMÜR

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Haber Resimleri:

Benzer Haberler

Sitede Arama Yapın

HEKİM POSTASI

İLETİŞİM

TELEFON VE FAX

  • Tel: +90 (312) 418 87 00
  • Fax: +90 (312) 418 77 94
© 2000 - 2022 "Ankara Tabipler Odası".Tüm Hakları Saklıdır.