ATO - HEKİMLERİN GÜCÜ

 
ATO » Haberler » 2023 Haberleri » XXIX. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Düzenlendi

Aralık 18 2023

XXIX. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Düzenlendi

18-12-2023, 13:50 Haberler / 2023 Haberleri 87

XXIX. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, Türk Tabipleri Birliği (TTB)-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) ve Ankara Tabip Odası (ATO) işbirliğinde 16 Aralık 2023 Cumartesi günü Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

ATO ev sahipliğinde bu yıl yirmi dokuzuncusunu düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’nın (TUEK) gündem başlıkları tüm hekimleri, tıp öğrencilerini ve sağlık çalışanlarını olumsuz etkileyen sağlıkta şiddet, tıp öğrencileri ve eğiticilerin sağlığı, sağlık sisteminden kaynaklanan tükenmişlikle ilgili sorunlar oldu.

Kurultay’a TTB, TTB-UDEK, uzmanlık dernekleri ve tabip odaları yönetici ve temsilcileri ile akademisyenler ve asistan hekimler katıldı.
Kurultay’ın açılışı, TTB-UDEK Başkanı Dr. Umut Akyol adına TTB-UDEK İkinci Başkanı Dr. Orhan Odabaşı ve ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Baytemür’ün konuşmaları ile yapıldı.

Açılışın ardından TTB-UDEK Genel Sekreteri Dr. Funda Barlık ve ATO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Asuman Doğan’ın başkanlığını yaptığı “Türkiye Sağlık Ortamı ve TTB Gündemi” başlıklı ilk oturumun konuşmacısı Dr. Şebnem Korur Fincancı oldu.

“Hekimlerin Tükenmişliği Önlenebilir mi?” başlık ikinci oturuma TTB-UDEK Yürütme Kurulu Üyesi Dr. İrem Yıldız ve TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler (AGUH) Çalışma Grubu’ndan Dr. Mustafa Ersözlü başkanlık yaparken, Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı Dr. Ejder Akgün Yıldırım geçirdiği bir rahatsızlık ötürü çevrim içi olarak etkinliğe katıldı.TTB-UDEK Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Serkan Yılmaz ve TTB AGUH Kolu Üyesi Dr. Fatma Naime Kırlı’nın başkanlığını yaptığı “Sağlığımız Neden Bozuluyor?” panelinde “Sağlıkta Şiddet: Neden mi? Sonuç mu?” sunuşuyla Dr. Başak Bayram, “Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Değişen Özlük Haklarımız” sunuşuyla Dr. Ahmet Hilal, “Asistan Hekim Olmaya Çalışmak” sunuşuyla Dr. Esra Halaman, “Ruhsal İyilik Halini Sürdürmek İçin An, Eylem ve Yaratıcılık” sunuşuyla Dr. Hande Karakılıç Üçer yer aldı.Panellerin ardından ATO Genel Sekreteri Dr. Mine Coşkun ile İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşen Yavru’nun yürütücülüğünü yaptığı Çalışma Grupları Raporlarının paylaşılmasına geçildi.Dr. Ersin Yarış ve Dr. Selda Erensoy “İlaç ve Teknoloji” Çalışma Grubu; Dr. Pınar Okyay ve Dr. Nurdan Köktürk “Toplum Sağlığını Geliştirme” Çalışma Grubu; Dr. Orhan Odabaşı ve Dr. İskender Sayek “Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim” Çalışma Grubu; Dr. Mustafa Ersözlü ve Dr. Fatma Naime Kırlı “Asistan ve Genç Uzman Hekimler” Çalışma Grubu; Dr. Filiz Ak ve Dr. Naki Bulut “Etik, Hekimlik Uygulamaları” Çalışma Grubu; Dr. Alican Bahadır ve Dr. İrem Yıldız “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı” Çalışma Grubu; Dr. Esin Tuncay ve Dr. Fatma Çetin “Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Uzmanlık Eğitimi” Çalışma Grubu; Dr. Filiz Ak ve Dr. Deniz Erdoğdu “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” Çalışma Grubu adına konuşmalarını yaptılar.TTB-UDEK Yürütme Kurulu Üyeleri Dr. Gülriz Erişgen ve Dr. Yusuf Yıldız’ın oturum başkanlığını yaptığı “TTB-UDEK Üyesi Derneklerin İyi Uygulama Örnekleri ve Kapanış Oturumu”nda Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Toraks Derneği, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği temsilcileri uzmanlık dernekleri adına sunumlarını gerçekleştirdiler.Haber Resimleri:

Benzer Haberler

Sitede Arama Yapın

HEKİM POSTASI

İLETİŞİM

TELEFON VE FAX

  • Tel: +90 (312) 418 87 00
  • Fax: +90 (312) 418 77 94
© 2000 - 2022 "Ankara Tabipler Odası".Tüm Hakları Saklıdır.
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort