ATO - HEKİMLERİN GÜCÜ

 
ATO » Haberler » 2023 Haberleri » "Medipol Yönetmeliği" İle İlgili Hukuki Bilgi Notu

Ocak 10 2023

"Medipol Yönetmeliği" İle İlgili Hukuki Bilgi Notu

10-01-2023, 08:31 Haberler / 2023 Haberleri 29

Sağlık Bakanlığı, 6 Ekim 2022 tarihinde Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikler ile hekimlerin mesleki bağımsızlığını ve serbest meslek hakkını engellemeye çalıştı. Muayenehane hekimlerinin özel hastane ve tıp merkezlerinde hasta tedavi etmelerini kısıtlayan yönetmeliklerin son hali, hekim kamuoyunun baskısı nedeniyle 7 Ocak 2023 tarihli ve 32066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikler doğrultusunda tekrar değiştirildi. Ne var ki, değişiklikler ile kısmen bir rahatlama sağlansa da, muayenehane hekimlerinin serbest çalışma hakkı kısıtlanmaya devam ediyor.

Söz konusu düzenlemeye göre;

1) Muayenehanesi bulunan hekimler, 1219 sayılı Kanunun 12’nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, muayenehanesine müracaat eden hastalarının tedavisini yıllık sözleşme yapmak suretiyle ilgili branşta ruhsatı bulunan özel hastane veya tıp merkezinde yapabilecektir.

2) Özel hastane veya tıp merkezleri, ilgili branştaki toplam kadro sayısının üçte birini aşmayacak şekilde hekimle sözleşme yapabilecektir.

3) Sözleşme imzalanan hastanede muayenehaneden gelen hastaya öngörülen müdahalenin yapılamadığı durumlarda hekimin istediği başka bir hastanede bu işlemin yapılması için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vaka bazlı özel izin verilebilecektir.

4) Muayenehanesi olan 60 yaş üstü hekimler, sözleşme yaptığı hastanelerin sadece birinde kadro sınırlamasına tabi tutulmadan hastalarının teşhis ve tedavisini yapabilecektir.

5) 07 Ocak 2023 tarihinden önce muayenehanesi olan hekimler, sözleşme yapacakları sağlık kuruluşunun sadece birinde hastaların teşhis ve tedavisini yapabilecek ve yukarıda yer verilen kadro sınırlamasından muaf olacaktır.

Görüleceği üzere muayenehanesi bulunan hekimler, sözleşme yapacakları hastanelerin sadece birinde bu kadro sınırlamasından muaf tutulacak, yeni açacak olanların ise son derece kısıtlı bu imkândan dahi yararlanması söz konusu olamayacaktır. Sözleşme yapabilen azınlık hekim grubuna ise özel hastanelerce ağır koşullar dayatılmakta, kölelik düzeni getirilmektedir.

Bu düzenlemeler sadece hekimlerin haklarını değil, aynı zamanda hastalarımızın özgürce hekimini ve sağlık kuruluşunu seçme hakkına yönelik bir saldırıdır.

Ankara Tabip Odası olarak hekimlerin serbest çalışma hakkını kısıtlamaya devam eden, hastaları mağdur eden ve özel hastane patronlarının çıkarlarına göre düzenlenen “Medipol Yönetmeliği” geri çekilene kadar mücadelemize devam edeceğiz.

Özel sağlık kurum ve kuruluşları ile sözleşme imzalamadan önce meslektaşlarımızın sözleşme örneklerinin ATO Hukuk Büromuz tarafından incelenmesi ileride yaşanabilecek hak kayıplarını ve sorunları tespit etmeye ve önlemeye yardımcı olacaktır.

Haber Resimleri:

Benzer Haberler

© 2000 - 2022 "Ankara Tabipler Odası".Tüm Hakları Saklıdır.