ATO - HEKİMLERİN GÜCÜ

 
ATO » Haberler » 2024 Haberleri » Mesleki Sorumluluk Kurulu Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararına Dair Bilgi Notu

Şubat 07 2024

Mesleki Sorumluluk Kurulu Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararına Dair Bilgi Notu

7-02-2024, 11:07 2024 Haberleri / 2023 Haberleri 133

Bilindiği üzere, kamuoyunda “malpraktis sorumluluk yasası” olarak da adlandırılan ve “3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu” lafzında (bkz. Ek m. 18) değişiklik yapan “7406 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 27.05.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlük kazanmıştı. Böylelikle hekimlerimizin “tıbbi kötü uygulama (malpraktis)” ithamları karşısındaki cezai ve/veya mali sorumlulukları konusunda kimi usulü değişiklikler ve güvenceler gündeme gelmiş ve özetle;
-2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 53 üncü maddesindeki özgün soruşturma usulüne tabi tutulanlar (devlet üniversitelerinde görev yapan hekimlerimiz) hariç olmak üzere; ister kamu sağlık kuruluşları, isterse özel ya da vakıf üniversitelerin sağlık kuruluşları nezdinde görev yapıyor olsun, hekimlerimiz aleyhinde bir tıbbi kötü uygulama iddiası (suç isnadı) gündeme geldiğinde; bundan böyle Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan “Mesleki Sorumluluk Kurulu” adlı yapı tarafından bir “ön inceleme”nin gerçekleştirilmesi, bu kurul tarafından bir “soruşturma izni kararı” tesis edilir ise olayın adli soruşturma ve kovuşturma süreçlerine tabi tutulması, hükme bağlanmıştı.
-Yukarıda değinilen ceza hukukuna özgü düzenlemeler yanında; “tazmin hukuku”na, diğer ifadesi ile “tıbbi kötü uygulama” ithamlarına maruz kalan hekimlerimizin olası mali sorumluluklarına ve bu kapsamdaki “rücu süreçleri”ne dair de yeni usulü düzenlemeler getirilmiş; yalnızca kamu sağlık kuruluşları ile devlet üniversitelerinde görev yapan hekimlerimize özgü olarak, olası bir rücu işlemine yani idare tarafından talepçi hasta/hasta yakınlarına ödenen olası bir tazminat bedelinin, olayda kusuru bulunan hekime rücu edilip edilmeyeceğine ya da ne oranda/miktarda rücu edileceğine, bundan böyle yine “Mesleki Sorumluluk Kurulu” tarafından karar verilmesi, hükme bağlanmıştı.
Geçen süreçte anılan yasal düzenleme aleyhine Anayasa Mahkemesi’ne bir iptal başvurusunda bulunulmuş olup, Yüksek Mahkeme tarafından 30.11.2023 tarih ve 2022/90 E., 2023/201 K. sayılı güncel bir kısmi iptal kararı tesis edilmiştir. (İptal kararı metnine ulaşmak için Bkz. 02.02.2024 tarih ve 32448 sayılı Resmi Gazete)
Söz konusu iptal kararı ile; “tıbbi kötü uygulama” ithamlarına maruz kalan hekimlerimizin olası mali sorumluluklarına ve bu kapsamdaki “rücu süreçleri”ne dair usulü hükümler ve “Mesleki Sorumluluk Kurulu”na bu kapsamda verilen yetki nezdinde bir sınırlama gündeme gelmiş, nitekim devlet üniversitelerinde görev yapan hekimlerimiz kapsam dışına çıkarılmıştır.
Böylelikle, devlet üniversitesinde görev yapan bir hekim aleyhinde gündeme gelen olası bir rücu işlemine yani idare tarafından talepçi hasta/hasta yakınlarına ödenen olası bir tazminat bedelinin, olayda kusuru bulunan hekime rücu edilip edilmeyeceğine ya da ne oranda/miktarda rücu edileceğine dair karar verme yetkisi; artık Sağlık Bakanlığı bünyesindeki “Mesleki Sorumluluk Kurulu”n da olmayacak; bunun yerine belli ki üniversite idaresi tarafından kendi mevzuatına ve işleyişine göre bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
Anılan iptal kararı, 02.02.2024 tarih ve 32448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, bu tarih itibariyle yürürlük kazanmış bulunmaktadır.
Anayasa Mahkemesi, devlet üniversitesinde görev yapan hekimlerimizi, anılan bakanlık kurulunun yetkisi dışında bırakan söz konusu iptal kararını, asıl olarak Anayasa’nın 130 uncu maddesinde üniversiteler için yer bulan “bilimsel, idari ve mali özerklik” olgusuna dayandırmış bulunmaktadır.
Değinilen bu değişiklik dışında, “malpraktis sorumluluk yasası” olarak da adlandırılan “7406 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek m. 18) lafzında başkaca herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.
Bu vesile ile, Odamız hukuk bürosunun, “tıbbi kötü uygulama (malpraktis)” ithamlarına maruz kalan hekimlerimize öteden beri hukuki danışmanlık ve destek sunumunda bulunduğunu da birkez daha hatırlatmak isteriz.
Hekimlerimizin bilgisine saygı ile sunarız.

ATO Hukuk Bürosu

Haber Resimleri:

Benzer Haberler

Sitede Arama Yapın

HEKİM POSTASI

İLETİŞİM

TELEFON VE FAX

  • Tel: +90 (312) 418 87 00
  • Fax: +90 (312) 418 77 94
© 2000 - 2022 "Ankara Tabipler Odası".Tüm Hakları Saklıdır.
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort