ATO - HEKİMLERİN GÜCÜ

 
ATO » Haberler » 2023 Haberleri » ATO Heyetinin Malatya ve Kuzey Maraş İnceleme Raporu

Şubat 24 2023

ATO Heyetinin Malatya ve Kuzey Maraş İnceleme Raporu

24-02-2023, 13:11 Haberler / 2023 Haberleri 185

Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet, 6 Şubat depreminin etkilerini yerinde gözlemlemek için Malatya ve Kahramanmaraş’ta 18-19 Şubat 2023 tarihlerinde incelemede bulundu.
ATO Başkanı Dr. Muharrem Baytemür, Genel Sekreter Dr. Mine Coşkun, Yönetim kurulu üyeleri Dr. Ümit Yaşar Öztoprak ve Dr. Alpertan Açar bölge ziyareti sonrası izlenimlerini içeren raporu hazırlayarak kamuoyunun bilgisine sunmuştur.

18-19 Şubat Malatya ve Kuzey Maraş İnceleme Raporu


6 Şubat 2023 Pazartesi günü, saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde ve ardından saat 13.24’te Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş; Depremler sonucu, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde yaygın bina göçmelerine ve ağır bina hasarlarına yol açmış, on binlerce yurttaşımız hayatını kaybetmiştir.
Deprem haberinin alınmasının ardından Ankara Tabip Odası (ATO) olarak üyelerimize gönüllü hekim ve yardım malzemeleri çağrısı yaptıktan sonra hekimlerin, oda aktivistlerinin, gönüllü kurumların, tıp fakültesi öğrencilerinin yardımları ile toplanan malzemeler, ilaçlar Hatay iline ve Samandağ Devlet Hastanesi (DH)’ne gönderildi. 12 Şubat 2023’te Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi depremden etkilenen bölgeleri üç büyük tabip odasıyla ilişkilendirdi. Malatya ili ve kuzey Kahramanmaraş (Göksun, Afşin, Elbistan, Nurhak, Ekinözü) Ankara Tabip Odası bölgesi olarak belirlendi. Bunun üzerine bölgeyle ilişki kurularak Malatya Tabip Odası’na, belirtilen ihtiyaç çerçevesinde ilk etapta sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere konteyner, ayrıca bölgede koordinasyonda kullanılmak üzere de Bolu Tabip Odasıyla birlikte karavan ulaştırıldı. TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu (ODSH)’ndan meslektaşlarımız halen Malatya ilinde incelemelerini ve raporlandırma çalışmalarını sürdürmektedir.
18-19 Şubat 2023 tarihlerinde ise TTB tarafından görev ve sorumluluğumuza verilen Kahramanmaraş (kuzey) ve Malatya illerinde incelemelerde bulunmak üzere ATO Yönetim Kurulu olarak bölgeye gittik ve Kahramanmaraş’a bağlı Göksun, Afşin, Elbistan, Nurhak ilçeleri ile Malatya merkez, Doğanşehir ilçesini ziyaret ettik.

KAHRAMANMARAŞ-GÖKSUN
Göksun’un, depremden en çok etkilenen ilçelerden biri olduğu görülmüştür. Özellikle Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremden oldukça etkilenmiştir. Yaklaşık 200 ölümün gerçekleştiği Göksun’da ATO heyetine gönüllü hekimlerin, sağlık çalışanlarının en hızlı şekilde ulaşan ve organize olan ekipler olduğu ancak bunun dışında kalan devlet organizasyonlarının iki gün boyunca ortada olmadığı iletilmiştir. İlk 36 saat hiçbir yardım ulaşmamış, iletişim eksikliği yoğun olarak yaşanmış. Daha sonra su, yiyecek, giyecek gibi ihtiyaçlar giderilmiş.
İlçe devlet kurumlarıyla birlikte sağlık çalışanları da Millet Bahçesi’nde bulunan bir binada hizmet veriyor, konaklama ve diğer ihtiyaçlarını burada karşılıyorlardı. Ortak bir alanda yerlere serilmiş yataklarda uyuyorlar, ancak banyo ihtiyaçlarını gideremiyorlardı.
Göksun DH‘i kısmen sağlam görünüyor ve acil hizmet sunabiliyordu. Isınma ve su sorunu çözülmek üzere olan hastanede, İlk günlerde koordinasyonsuzluk sebebiyle sağlık çalışanları üst üste nöbetler tutmak zorunda kalmış ancak daha sonra gelen gönüllü hekimler önemli ölçüde sorunu çözmüş. Diyaliz hastaları, palyatif ve yatan hastalar durumlarına göre ya yakın hastanelere sevk edilmiş ya da taburcu edilmiş.
İlçe merkezinde 3 Aile Sağlığı Merkezi (ASM) olmak üzere toplam 7 ASM var. İlçe merkezinde bulunan 1 No’lu ASM sağlam gözüküyor, 2 No’lu ASM apartman altında ve henüz deprem raporu alınmamış, 3 No’lu ASM ise hafif hasarlı. Hiçbirinde hizmet verilmiyor. Sadece merkez dışında yer alan Ercek’teki ASM’de hizmet veriliyor.
Sağlık çalışanları konteyner banyo ve Yalıkavak için konteyner ASM ihtiyacı olduğunu ifade ettiler.

KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN
Afşin ilçesi de Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremden daha fazla etkilenmiş görünmektedir. Binaların çoğu yıkılmış veya kullanılamaz durumda. Genelde 30 yıl ve üzeri binaların zemin ve 1.katları çökmüş. 205 ölü, 700 civarında yaralı var.
Afşin DH sağlam, deprem sonrasında su ve elektrik kesilmemiş, doğalgaz ise 1 gün sonra bağlanmış. Şu an sıcak su da var. Aydın Kuşadası devlet hastanesi başhekimi görevlendirilmiş. Ameliyatlar ve diş dahil poliklinik hizmeti veriliyor, yoğun bakım açık, palyatif bakım ise kapalı. Laboratuvarlar, Tomografi ünitesi de çalışır durumda. Gönüllü hekimler ile kadrolu hekimler haftalık olarak dönüşümlü çalışıyorlar. Gönüllü hekimler hastanede kalıyor. Yakında bulunan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM)’nin yatakhane olarak kullanılabilmesi için çalışmalar başlanmış. Başhekim hastaneye kısa sürede gönüllüleri (hekim, sağlık çalışanı, yemekhane ve temizlik elemanları…) ile ulaşan, sağlık hizmetlerinin ilk etapta sunulmasında çok önemli katkıları olan Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne Afşin DH adına teşekkür edilmesini talep etti.
İlçe Sağlık Müdürlüğü binası sağlam, koordinasyon buradan sağlanıyor. İlçede 13 ASM mevcut 6 tanesi aktif olarak çalışıyor. 3 tane çadırda da sağlık hizmeti veriliyor.
Millet Bahçesi’nde Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi sahra hastanesi kurmuş, Günlük 100-150 hastaya bakılıp reçeteleri karşılanıyor. En büyük sorun çadır kentlerdeki Karbon Monoksit zehirlenmesi riski, tuvalet ihtiyacı. Soğuk yaşam koşullarını çok zorlaştırıyor.

KAHRAMANMARAŞ – ELBİSTAN
Kentteki binalar her yerde olduğu gibi harap olmuş durumda, ancak Elbistan DH’de sismik izolatör bulunduğu ve deprem sırasında çok efektif olduğu için hastane binası çok iyi durumda. Sağlık personeli aileleriyle hastanede kalıyor. Malzeme ve personel eksikliği yok. Bölgenin sağlık hizmeti ihtiyacını karşılıyor. Kalan sayısı çok fazla olduğu için yatakhane amaçlı konteyner ihtiyacı var.
3 tane çadır kentte sağlık üniteleri mevcut. En gelişmiş olanı Trakya Üniversitesinin kurduğu sağlık ünitesi. Bu çadırkentte ayrıca UMKE ile Çocuk ve Ergen Psikiyatri Ünitesi hizmet veriyor. Çocuk ve Ergen Psikiyatri Ünitesi’nde Elbistan DH doktoru ile gönüllü psikiyatr hekimler İzmir Behçet Uz Hastanesi’nden çocuk psikiyatri doçenti tarafından hizmet sağlanıyor. Bu üniteler ASM lerin sağlık hizmeti sunumunu üstlenmiş durumdalar.
27 ASM var, çoğunun incelemesi yapılmamış, 1-2 ASM dışında hiçbiri faaliyette değil. Bağışıklama için ilçe sağlık müdürlüğü ile koordineli çalışılıyor.
Ayrıca Cemevinde Ankara Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’na üye gönüllü hekim ve sağlık çalışanları sağlık hizmeti sunuyor ve ilaç temini yapıyor.

KAHRAMANMARAŞ –NURHAK
Nurhak Entegre DH hasarlı, hizmet veremiyor.1 tane çadırda 1 tane de konteynerde gönüllü sağlık çalışanları tarafından hizmet verilebiliyor. Entegre Devlet Hastanesi içinde bulunan aile sağlığı merkezi (ASM ) dahil üç ASM’den Kullar Beldesinde ASM aktif durumda. Yurttaşlara yönelik belediye ve gönüllü kuruluşların faaliyetlerinin daha düzenli olduğu gözlemlendi.

MALATYA-DOĞANŞEHİR
İlçe depremden çok fazla etkilenmiş, binaların büyük çoğunluğu oturulamaz durumda. Hastane binası 1 yıl önce kullanıma girmiş. Binada sismik izolatör de mevcut olmasına karşın kullanımına uygun teknik donanım yapılmadığı için çok hasar mevcut. Acil hizmeti veriliyor. Diyaliz hastaları sevk ediliyor, poliklinik hizmeti verilemiyor. İlaçlar mobil eczanelerden karşılanıyor.
Depremden sonra spor salonunun içinde 2 aile hekimi görev yapmış ama şu an sadece eczane olarak kullanılıyor. İlçede toplam 13 aile hekimliği birimi mevcut iken şu an faal ASM mevcut değil. 4 tane konteynerde hekimler poliklinik hizmeti veriyorlar.

MALATYA MERKEZ
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasar olmasına karşın Acil hizmeti ve bazı branşlarda poliklinik hizmeti veriliyor. Sağlık çalışanlarının bir kısmı hastanede konaklıyor. Kadın- Doğum ve Çocuk Hastanesi olarak yapılan ek bina sismik izolatörlü olduğundan hasar görmemiş, hastaları oraya nakletmişler.
ATO’ya bir firma tarafından verilen, ATO tarafından ilaç ve yardım malzemeleri ile donatılan ve Malatya Tabip Odası’na gönderilen konteynerin, AVM’nin bahçesinde bulunan AFAD çadır kentinde su ve elektrik donanımı yapılmış ve sağlık hizmeti sunumuna başlamış olduğu görüldü. 1 tane hemşire ve Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen hekim ile bulunduğu bölgede sağlık hizmeti veren tek merkez olduğu tespit edildi. Ayrıca eksik tıbbi malzemeler sağlık biriminde görev yapan hemşireye teslim edildi.
Malatya şehir merkezinde 2 büyük ilçe bulunmaktadır. Yeşilyurt ilçesinde 34 ASM mevcut olup deprem sonrası ilk günden itibaren 8 ASM ‘de; Battalgazi ilçesinde ise 30 ASM mevcut olup 7 ASM’de hizmet verilebilmektedir. Malatya‘da ASM sayısı olarak da birim olarak da %25 kapasite ile çalışılmaktadır.
Malatya ilinin Doğanşehir ilçesi hariç Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kulucak, Pütürge, Yazıhan Merkez ASM’ler açık ve faal durumdadır. Darende ilçesinde Merkez ASM dışındaki Ayvalı ve Ilıca ASM‘ler de yine faal durumdadır.

Haber Resimleri:

Benzer Haberler

Sitede Arama Yapın

HEKİM POSTASI

İLETİŞİM

TELEFON VE FAX

  • Tel: +90 (312) 418 87 00
  • Fax: +90 (312) 418 77 94
© 2000 - 2022 "Ankara Tabipler Odası".Tüm Hakları Saklıdır.
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort