ATO - HEKİMLERİN GÜCÜ

 

Şubat 07 2023

Crush (Ezilme) Sendromu: Çocuklarda Tedavi

7-02-2023, 17:25 Haberler / 2023 Haberleri 235

DEPREM BÖLGESİNDE MÜDAHALE

• Hasta henüz enkaz altında iken: Hasta ile ilk temas kurulur kurulmaz, mümkünse tıbbi değerlendirmeye başlayın (Şekil 1)

• Göçük altında ulaşılan ilk ekstremitede damar yolu açın

• 15-20 mL/kg/saat hızında izotonik NaCl (veya %0.45 NaCl %5 Dekstroz içine 50 mEq/L bikarbonat ekleyerek) başlayın ve hasta göçükten çıkarılana kadar devam edin

• 2 saat geçmesine rağmen göçük altından çıkarılamayan çocuklarda sıvı miktarını 10mL/kg/saate veya daha az miktara indirin

• Sıvıya potasyum koymayın!!! İçinde potasyum olan sıvıları kullanmayın!!!

Crush (Ezilme) Sendromu: Çocuklarda Tedavi


• Hasta enkazdan çıkarıldıktan sonra: Hızla fizik muayene yapın ve vital bulguları, diğer bir deyimle (ABCDE’yi) kontrol edin

• Vital bulgular stabilize edin, kanamayı durdurun, hastayı en yakın tedavi birimine ulaştırın

• Bu sırada sıvı tedavisine devam edin!!!

YEREL TEDAVİ BİRİMİNDE MÜDAHALE

• %0.45 NaCl %5 Dekstroz içine 50mEq/L bikarbonat ekleyerek sıvı verin

• Sıvıya potasyum koymayın !!!

• Sıvı miktarını hastanın dehidratasyon belirtilerini, göçük altında geçirdiği süreyi, kan basıncını ve idrar çıkışını göz önüne alarak düzenleyin (Şekil 2)

• İdrar miktarı izleyin. Hastanın bilinci açıksa idrar yapıp yapmadığını sorun, kıyafetlerinde idrar kaçırdığına dair izler olup olmadığına bakın, idrar çıkışı yoksa mesane sondası takın• Her an hiperpotasemi gelişebilir. Bu durumda EKG çekin. Tedavide aşağıdaki ilaçlar kullanılabilir• Hiperfosfatemi varsa: Yemekler sırasında 2-4 çay kaşığı toz kalsiyum karbonat (CaCO3) veya 2-4tablet Antifosfat tablet kullanın

• Metabolik asidoz varsa: İntravenöz veya oral sodyum bikarbonat (NaHCO3) kullanın

• Diyaliz endikasyonları:

- Ağır volüm yükü (diüretik tedavisine cevap vermeyen hipertansiyon ve/veya pulmoner ödem)

- Medikal tedaviye cevap vermeyen hiperpotasemi

- Düzeltilemeyen ağır metabolik asidoz

- Üremik ensefalopati, perikardit, kanama diyatezi

- Kesin olmayan endikasyonlar: hiperfosfatemi (P > 15 mg/dL) ve hiperürisemi (ürik asit > 10 mg/dL)

• Serum üre, kreatinin, sodyum, potasyum, klor, kalsiyum, fosfor, ürik asit, kreatinin kinaz, kan gazı ve tam kan sayımı isteyin

• Akut böbrek hasarının iki dönemi vardır: Oligürik ve poliürik dönem. Hasta oligürik dönemi atlattıktan sonra poliürik döneme girer. Poliürik dönemde sıvı, sodyum, potasyum, kalsiyum kaybı artar. Bu kayıpların yerine konması gerekir.

*Bu kılavuzun hazırlanmasında desteğini esirgemeyen Sayın Prof. Dr. Lale Sever ve Sayın Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever hocalarımıza teşekkür ederiz.

06.02.2023

ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU


Crush (Ezilme) Sendromu: Çocuklarda Tedavi.pdf Dosya Uzantısı: pdf | Dosya Boyutu: 753.46 Kb | Toplam İndirilme: 73

Haber Resimleri:

Benzer Haberler

© 2000 - 2022 "Ankara Tabipler Odası".Tüm Hakları Saklıdır.